Uniunea Națională a Notarilor Publici - UNNPR

Hotărârea nr. 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Proiectul Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România, înregistrat la Uniunea Națională a Notarilor Publici din România cu nr. 4.502 din 15 septembrie 2014, prezentat Congresului de doamna notar public Virginia Beldea, președintele Consiliului de administrație,

ținând seama de votul celor 274 de notari publici, reprezentanți ai Camerelor Notarilor Publici, prezenți la Congresul al XII-lea al notarilor publici din România,

în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (9) lit. a) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată,

Congresul notarilor publici din România, cu majoritate de voturi pentru și 1 vot împotrivă, adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015, după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1)

(2) Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 251 din 6 august 2011 de aprobare a Statutului Casei de Asigurări, nepublicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă la data intrării în vigoare a prezentului statut.

Art. 3. -

Prezenta hotărâre se transmite Consiliului de administrație al Casei de Asigurări a Notarilor Publici, precum și tuturor notarilor publici. Modificări (1)

Art. 4. -

Prezenta hotărâre se va comunica Monitorului Oficial al României, Partea I, în vederea publicării.

Art. 5. -

Biroul executiv al Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România,
Dumitru Viorel Mănescu

București, 3 octombrie 2014.

Nr. 11.

ANEXĂ

STATUTUL
Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România
Modificări (4)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...