Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 4908/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "sănătate și asistență pedagogică", calificarea profesională "asistent medical de farmacie" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Dr. Dinu" din municipiul Câmpina

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 26 iunie 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular evaluate în 24 martie-13 iunie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se acordă acreditarea pentru nivelul de învățământ "postliceal" (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor), domeniul "sănătate și asistență pedagogică", calificarea profesională "asistent medical de farmacie", limba de predare "română", forma de învățământ "cu frecvență (zi)" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Dr. Dinu", cu sediul în municipiul Câmpina, strada Mărășești nr. 22, județul Prahova, începând cu anul școlar 2014-2015.

Art. 2. -

Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la calificarea profesională "asistent medical de farmacie" autorizată, se preia la calificarea profesională "asistent medical de farmacie" acreditată în cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Dr. Dinu" din municipiul Câmpina.

Art. 3. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Dr. Dinu" din municipiul Câmpina este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației Naționale, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Prahova, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. -

Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară națională din Ministerul Educației Naționale, unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Dr. Dinu" din municipiul Câmpina, Inspectoratul Școlar al Județului Prahova și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației naționale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

București, 11 noiembrie 2014.

Nr. 4.908.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...