Ministerul Fondurilor Europene - MFE

Ordinul nr. 1149/2014 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 181 "Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii", finanțată prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenție 2.2 "Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii", a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 182 "Formare profesională continuă pentru angajați", finanțată prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenție 2.3 "Acces și participare la FPC, a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 183 "Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate", finanțată prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenție 5.1 "Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare", a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 184 "Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural", finanțată prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenție 5.2 "Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 181 "Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școli", finanțată prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenție 2.2 "Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii", prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 182 "Formare profesională continuă pentru angajați", finanțată prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007- 2013, domeniul major de intervenție 2.3 "Acces și participare la FPC", prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 183 "Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate", finanțată prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, Domeniul major de intervenție 5.1 "Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Se aprobă Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 184 "Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural", finanțată prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenție 5.2 "Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă", prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 bis.

Art. 6. -

Ministerul Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 13 noiembrie 2014.

Nr. 1.149.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...