Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 4909/2014 privind schimbarea denumirii și sediului unității de învățământ preuniversitar particular Grup Școlar Postliceal "Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus" din municipiul Botoșani

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vedere Adresa Școlii Postliceale "Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus" din municipiul Botoșani nr. 7.441 din 2 septembrie 2014 înregistrată la ARACIP cu nr. 334 din 2 septembrie 2014,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 202 din 27 septembrie 2012 privind aprobarea noilor denumiri la unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Botoșani,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, denumirea unității de învățământ preuniversitar particular Grup Școlar Postliceal "Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus" din municipiul Botoșani, acreditată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.471/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 28 octombrie 2010, se modifică în Școala Postliceală "Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus" din municipiul Botoșani.

Art. 2. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală "Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus" din municipiul Botoșani își păstrează statutul de unitate de învățământ acreditată, înscrisă în Registrul național al unităților de învățământ preuniversitar acreditate și își va desfășura activitatea la sediul din municipiul Botoșani, strada Calea Națională nr. 123, județul Botoșani.

Art. 3. -

Ministerul Educației Naționale, Fundația Academică "Vasile Alecsandri" Iași - Filiala Botoșani, unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală "Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus" din municipiul Botoșani, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Județului Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației naționale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

București, 11 noiembrie 2014.

Nr. 4.909.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...