Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 4899/2014 pentru modificarea art. 6 din Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.615/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Normal "Mell" din municipiul București

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Luând în considerare adresa S.C. Societatea pentru Educarea și Supravegherea Copiilor "Mell"- S.R.L. din municipiul București nr. 71 din 2 octombrie 2014, înregistrată la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar cu nr. 2.551 din 2 octombrie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Articolul 6 din Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.615/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Normal "Mell" din municipiul București, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 30 iunie 2014, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

S.C. Societatea pentru Educarea și Supravegherea Copiilor «Mell» - S.R.L. din municipiul București, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Grădinița cu Program Normal «Mell» din municipiul București, Ministerul Educației Naționale, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației naționale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

București, 11 noiembrie 2014.

Nr. 4.899.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...