Guvernul României

Hotărârea nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și constituirea Comitetului național pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020

Modificări (...), Puneri în aplicare (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 lit. f) și art. 12 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Graficul activităților din Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, stabilite a se desfășura în perioada 2014-2016, este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 2. - Puneri în aplicare (1)

(1) Se constituie Comitetul național pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, organism fără personalitate juridică, denumit în continuare Comitetul.

(2) Comitetul este format din câte un reprezentant, la nivel de ministru sau de secretar de stat, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului pentru Societatea Informațională și Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Coordonarea Comitetului este realizată de prim-ministru sau, în lipsa acestuia, de către viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice.

(4) Comitetul se întrunește trimestrial și ori de câte ori este necesar, la convocarea coordonatorului său.

(5) La ședințele Comitetului, în funcție de tematica supusă dezbaterii, pot fi invitați să participe și reprezentanți ai altor ministere sau organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale.

Art. 3. - Puneri în aplicare (1)

(1) Comitetul asigură coordonarea implementării, monitorizarea și evaluarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020.

(2) Pentru îndeplinirea rolului său, Comitetul stabilește grupuri de lucru tematice.

(3) Numărul, componența și modul de coordonare a grupurilor de lucru se stabilesc prin decizie a Comitetului.

(4) Comitetul este sprijinit de un secretariat tehnic asigurat de Cancelaria Primului-Ministru.

(5) Comitetul, prin secretariatul tehnic, elaborează trimestrial rapoarte de activitate, care sunt prezentate în cadrul ședințelor Guvernului.

Art. 4. -

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Comitetul își stabilește regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin decizie a prim- ministrului și care cuprinde și atribuțiile secretariatului tehnic, precum și pe cele ale grupurilor de lucru tematice.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 bis.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Vlad Ștefan Stoica
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul muncii,
familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Ministrul pentru societatea informațională,
Alexandru-Răzvan Cotovelea

București, 15 octombrie 2014.

Nr. 909.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...