Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Unitățile sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sănătății și Ministerului Justiției se confruntă cu unele cazuri medicale critice, de o complexitate ridicată, cum este situația pacienților proveniți din accidente cu victime multiple, cazuri care necesită de regulă un număr mare de zile de spitalizare și de terapie intensivă, care pot ajunge chiar și până la 365 de zile per internare.

Pentru rezolvarea acestor cazuri de o complexitate ridicată spitalele din subordinea Ministerului Sănătății și Ministerului Justiției cheltuiesc sume cu mult mai mari decât sumele decontate de casele de asigurări de sănătate pentru prestarea serviciilor de asistență medicală.

În vederea deblocării disfuncționalităților din sistem, ca urmare a faptului că spitalele din subordinea Ministerului Sănătății și Ministerului Justiției înregistrează un volum mare al arieratelor,

întrucât, prin asigurarea unei finanțări adecvate a acestor spitale, în raport cu complexitatea serviciilor spitalicești furnizate, se garantează un acces echitabil al cetățenilor la servicii medicale de urgență,

pentru ca acordarea asistenței medicale cetățenilor să se desfășoare în condiții optime și pentru a se evita apariția de disfuncționalități în aprovizionarea cu medicamente și materiale sanitare esențiale în tratamentul unor patologii spitalizate,

pentru respectarea angajamentelor din cadrul acordurilor cu instituțiile financiare internaționale (Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Uniunea Europeană) de a nu exista arierate în sistemul de sănătate este necesară alocarea către Ministerul Sănătății și Ministerul Justiției a unor sume pentru plata arieratelor la spitalele din subordinea acestuia.

Situația extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, a cărei reglementare nu poate fi amânată, constă în necesitatea adoptării de măsuri având în vedere că spitalele sunt priorități naționale pentru sistemul de sănătate din punctul de vedere al finanțării din fonduri publice a serviciilor medicale, a investițiilor și a dotărilor materiale, precum și din punct de vedere al asigurării resurselor umane.

În vederea asigurării unui acces echitabil la serviciile medicale pentru toți cetățenii,

având în vedere debitele înregistrate de către spitalele din subordinea Ministerului Sănătății și Ministerului Justiției față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări,

în considerarea faptului că elementele sus-menționate vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. -

Alineatul (2) al articolului X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 20 octombrie 2014, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Până la finele anului 2014, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Sănătății și Ministerului Justiției pentru plata arieratelor înregistrate de către unitățile sanitare cu paturi din subordinea acestora."

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
p. Ministrul sănătății,
Francisk Iulian Chiriac,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul justiției,
Robert Marius Cazanciuc

București, 11 noiembrie 2014.

Nr. 71.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...