Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură

Ordinul nr. 917/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și certificarea corpurilor de experți pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță A și B, NTLH-014, și a Procedurii privind avizarea experților pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță C și D, NTLH-015

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 51.260/SON din 29 octombrie 2014 al Direcției managementul riscului la inundații și siguranța barajelor,

în baza prevederilor art. 1 alin. (3) și art. 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranța barajelor, republicată, cu modificările ulterioare, și ale avizului tehnic consultativ al Biroului operativ al Comisiei naționale pentru siguranța barajelor și a altor lucrări hidrotehnice - B.O. CONSIB din data de 20 octombrie 2014,

în temeiul art. 6 alin. (5) și art. 4 pct. IV.24 din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru ape, păduri și piscicultură, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul privind organizarea și certificarea corpurilor de experți pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță A și B, NTLH-014, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Procedura privind avizarea experților pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță C și D, NTLH-015, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Direcția tehnică de specialitate cu atribuții în domeniul siguranței construcțiilor hidrotehnice din cadrul autorității publice centrale din domeniul apelor, membrii comisiilor de certificare/avizare a experților pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor, precum și membrii corpurilor de experți pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor și protecției mediului nr. 114/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și certificarea corpului de experți pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță A și B, NTLH-014 și a Procedurii de avizare a specialiștilor pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță C și D, NTLH-015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 19 iunie 2002, cu modificările ulterioare.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură,
Cătălin Diaconescu,
secretar de stat

București, 5 noiembrie 2014.

Nr. 917.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
privind organizarea și certificarea corpurilor de experți pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță A și B, NTLH-014

ANEXA Nr. 2

PROCEDURĂ
privind avizarea experților pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță C și D, NTLH-015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...