Art. I. -

Normele privind principiile de organizare a unui sistem de control intern și management al riscurilor, precum și organizarea și desfășurarea activității de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 16 septembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 54, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 54. -

(1) Asigurătorii/Reasigurătorii nu pot externaliza fără notificarea prealabilă a Autorității de Supraveghere Financiară următoarele activități: activitatea de investiții, în ceea ce privește plasarea și gestionarea activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, administrarea bazelor de date și a sistemelor informatice, administrarea portofoliului de asigurări, generare de rapoarte sau date statistice privind informațiile electronice asociate contractelor de asigurare, activitatea de constatare și lichidare a daunelor."

2. La articolul 55, litera d) se abrogă.

Acesta este un fragment din Norma nr. 25/2014 pentru modificarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern și management al riscurilor, precum și organizarea și desfășurarea activității de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă 25/2014:
Art I
Art 54 "
Art II
;
se încarcă...