Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 4875/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.468/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 25 iunie 2013-24 ianuarie 2014, începând cu anul școlar 2014-2015

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.468/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 25 iunie 2013 - 24 ianuarie 2014, începând cu anul școlar 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 22 mai 2014, se modifică după cum urmează:

- La unitatea de învățământ aferentă județului Suceava, poziția 1 - Centrul Școlar de Educație Incluzivă "Sf. Andrei" din orașul Gura Humorului va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
"1 Centrul Școlar de Educație Incluzivă «Sf. Andrei» 1/10.01.2014 - Orașul Gura Humorului, Str. Parcului nr. 1-3, tel./fax: 0230/230601 Liceal/Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Fabricarea produselor din lemn - Tâmplar universal Română Cu frecvență (zi și seral)
Industrie textilă și pielărie - Confecționer produse textile Română Cu frecvență (zi și seral)
Turism și alimentație - Bucătar Română Cu frecvență

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației naționale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

București, 6 noiembrie 2014.

Nr. 4.875.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...