Guvernul României

Hotărârea nr. 1015/2014 privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Protecție și Pază în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1) și art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă transmiterea unui imobil, aflat în proprietatea publică a statului și având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Serviciului de Protecție și Pază în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".

Art. 2. -

Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. -

Serviciul de Protecție și Pază și Secretariatul General al Guvernului vor actualiza în mod corespunzător datele din evidențele cantitativ-valorice și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 40 și 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Directorul Serviciului de Protecție și Pază,
Lucian-Silvan Pahonțu
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov

București, 11 noiembrie 2014.

Nr. 1.015.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului aflat în proprietatea publică a statului care se transmite din administrarea Serviciului de Protecție și Pază în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

Nr. crt. Locul unde este situat imobilul care se transmite Codul de clasificare Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnico-economice ale imobilului transmis și nr. de identificare atribuit de MFP
1. București, Bd. Aviatorilor nr. 16, sectorul 1 8.19.01 Serviciul de Protecție și Pază CIF 4283635 Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" CUI 2351555 Corpul 1 - corp administrativ (P + 2E) Nr. MFP - 35889
Valoare de inventar (lei) - 27.416,72
Suprafața construită - 521 mp
Suprafață desfășurată - 1.506 mp
Corpul 2 - ateliere și garaj (P) Nr. MFP - 35890
Valoare de inventar (lei) - 123.116,82
Suprafața construită - 1.746 mp
Suprafață desfășurată - 1.785 mp
Corpul 3 - ateliere și garaj (P + 1E) Nr. MFP - 101772
Valoare de inventar (lei) - 785.930,16
Suprafața construită - 1.593 mp
Suprafață desfășurată - 1.748 mp
Corpul 4 - ateliere (P) Nr. MFP - 101773
Valoare de inventar (lei) - 197.276,29
Suprafața construită - 435 mp
Suprafață desfășurată - 439,5 mp
Corpul 5 - garaj (P) Nr. MFP - 101774
Valoare de inventar (lei) - 716,88
Suprafața construită - 1.722 mp
Suprafață desfășurată - 1.085 mp
Corpul 6 - (Pavilionul F) - Stație PECO Nr. MFP - 101775
Valoare de inventar (lei) - 74.397,94
Suprafața construită - 4 mp
Suprafață desfășurată - 40 mp
Corpul 7 - Spațiu depozitare pubele
Suprafața construită - 5 mp
Teren aferent, inclusiv construcțiile
Nr. MFP - 101776
Valoare de inventar (lei) - 31.751.559,00
Suprafața = 8.859 mp
Carte funciară nr. 263214

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...