Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Decizia nr. 1663/2014 privind retragerea la cerere a autorizației de funcționare a Societății "Eureko Asigurări" - S.A.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului-verbal al ședinței din data de 29 octombrie 2014, în care a fost analizată Nota Direcției autorizare avizare nr. SA-DAI/5.327.2 din 22 octombrie 2014 privind cererea Societății "Eureko Asigurări" - S.A. de retragere a autorizației de funcționare ca societate de asigurare, prin care s-au constatat următoarele:

- societatea a solicitat retragerea autorizației de funcționare ca societate de asigurare, cu Adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară nr. 94.556 din 29 septembrie 2014;

- societatea nu mai deține în administrare niciun contract de asigurare, începând cu data de 1 aprilie 2014;

- societatea nu deține niciun dosar de daună în curs de lichidare;

- societatea nu înregistrează debite față de Autoritatea de Supraveghere Financiară în contul taxei de funcționare;

- societatea nu înregistrează debite față de Autoritatea de Supraveghere Financiară în contul contribuției la Fondul de Garantare,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 5 lit. g), art. 8 alin. (2) lit. a) și art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă retragerea la cerere a autorizației de funcționare a Societății "Eureko Asigurări" - S.A., cu sediul în București, bd. Decebal nr. 25-29, sectorul 3, reprezentată legal de dl Frans Jan Van Der Ent, în calitate de președinte al consiliului de administrație.

Art. 2. -

Societății "Eureko Asigurări" - S.A. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfășurarea activității de asigurare în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 3. -

Societatea "Eureko Asigurări" - S.A. are obligația ca, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a mențiunilor de mai sus, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii prezentei decizii, să depună la Autoritatea de Supraveghere Financiară copia certificatului de înscriere de mențiuni, copia rezoluției persoanei desemnate/directorului prin care s-a dispus înregistrarea, precum și copia certificatului constatator care va cuprinde toate datele societății.

Art. 4. -

Societatea "Eureko Asigurări" - S.A. are obligația radierii intermediarilor înscriși în Registrul agenților de asigurare, agenților de asigurare subordonați și al subagenților, cu respectarea prevederilor art. 6 din Normele privind registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Mișu Negrițoiu

București, 10 noiembrie 2014.

Nr. 1.663.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...