Guvernul României

Hotărârea nr. 1014/2014 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasament suplimentar, necesar pentru realizarea unei amenajări pentru protecția lucrării publice de interes național "Lărgire la 4 benzi DN 5 Adunații-Copăceni-Giurgiu, km 23+200-km 59+100"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1) și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 130/1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Autostrada București-Giurgiu, tronsonul Adunații-Copăceni-Giurgiu", precum și unele măsuri de realizare a acestuia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național "Lărgire la 4 benzi DN 5 Adunații-Copăceni-Giurgiu, km 23+200-km 59+100", potrivit hărții topografice/planului de amplasament prevăzute/prevăzut în anexa nr. 1*).

*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.

Art. 2. -

(1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasament suplimentar, necesar pentru realizarea unei amenajări pentru protecția lucrării publice de interes național "Lărgire la 4 benzi DN 5 Adunații-Copăceni-Giurgiu, km 23+200-km 59+100", prevăzută la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilul supus exproprierii potrivit alin. (1), situat pe raza localității Călugăreni, județul Giurgiu, proprietarii sau deținătorii acestuia, precum și suma individuală aferentă despăgubirii este cea prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Suma individuală estimată de către expropriator, aferentă despăgubirii pentru imobilul proprietate privată situat pe amplasament suplimentar, necesar pentru realizarea unei amenajări pentru protecția lucrării publice de interes național "Lărgire la 4 benzi DN 5 Adunații-Copăceni-Giurgiu, km 23+200-km 59+100", prevăzută la art. 1, aflat pe raza localității Călugăreni, județul Giurgiu, este în cuantum total de 830 lei și se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 01 "Transferuri interne", alineatul 28 "Cheltuieli neeligibile ISPA".

Art. 4. -

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în Lista cuprinzând imobilul proprietate privată situat pe amplasament suplimentar, necesar pentru realizarea unei amenajări pentru protecția lucrării publice de interes național prevăzute la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. -

Suma individuală prevăzută la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., la dispoziția proprietarului de imobil situat pe amplasament suplimentar, necesar pentru realizarea unei amenajări pentru protecția lucrării publice de interes național prevăzute la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art. 6. -

Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică prevăzute la art. 1 se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul consiliului local respectiv și prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 7. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții
Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor,
Alexandru Năstase,
secretar de stat
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul transporturilor,
Ioan Rus

București, 11 noiembrie 2014.

Nr. 1.014.

ANEXA Nr. 2

Lista cuprinzând imobilul proprietate privată situat pe amplasament suplimentar, necesar pentru realizarea unei amenajări pentru protecția lucrării publice de interes național "Lărgire la 4 benzi DN 5 Adunații-Copăceni-Giurgiu, km 23+200-km 59+100", aflat pe raza localității Călugăreni, județul Giurgiu, proprietarii sau deținătorii acestuia, precum și suma individuală aferentă despăgubirii

Județul Unitatea administrativ- teritorială Numele și prenumele proprietarului/deținătorului terenului Nr. topografic Categoria de folosință Număr cadastral (număr topo) Număr carte funciară Suprafața de expropriat (mp) Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
Giurgiu Călugăreni Stoian C. Florica, Stoian Mihai Dobre, Stoian Violeta, Bajenaru Ioana, Bajemari Liliana, Bajenaru George Valentin - A 1.354 765/N 36 823,14
TOTAL: 823,14

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...