Curtea Constituțională - CCR

Hotărârea nr. 59/2014 privind rezultatul alegerilor pentru funcția de Președinte al României în cadrul primului tur de scrutin desfășurat la 2 noiembrie 2014

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 07 noiembrie 2014.

În vigoare de la 07 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Augustin Zegrean - președinte
Valer Dorneanu - judecător
Toni Greblă - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ștefan Minea - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Marieta Safta - prim-magistrat-asistent

Pe rol se află examinarea Procesului-verbal privind rezultatul votării pentru alegerea Președintelui României din 2 noiembrie 2014, întocmit de Biroul Electoral Central la data de 6 noiembrie 2014, și a proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării, întocmite de birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate și birourile electorale ale secțiilor de votare.

C U R T E A

constată că, în conformitate cu prevederile art. 146 lit. f) din Constituție, ale art. 37 alin. (1) și art. 38 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, precum și cu cele ale art. 53 alin. (1) și ale art. 54 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din data de 12 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, este competentă să confirme rezultatul alegerilor din 2 noiembrie 2014 pentru funcția de Președinte al României.

Înainte de a se pronunța asupra rezultatului alegerilor, Curtea Constituțională a examinat 28 de cereri de anulare a acestora formulate de către: Diana Fanea, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.071F/2014, Dragoș Nicolae Șaramet, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.072F/2014, Irina Nedelcu, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.073F/2014, Gheorghe Funar, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.074F/2014, Antonio Alexandru Voinescu, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.075F/2014, Daniel-Ionuț Bogdan, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.076F/2014, Amandi-Bianka Budai, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.077F/2014, Cezar Cernea, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.078F/2014, Stan Ștefan, președinte al Partidului pentru Reconstrucția României, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.079F/2014, Octavian Andre Antony, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.083F/2014, Kiss Iosif Karoly, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.084F/2014, Partidul Solidarității Democratice pentru Șanse Egale și o Societate mai bună, Asociația pentru Cinstirea Memoriei Eroilor, Fundația Speranța în Democrație Pace și Sănătatea Lumii (Fundația Speranța) și Federația Civică "Solidaritatea Democratică" împreună cu membrii fondatori, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.085F/2014, Raul-Alex Terme, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.086F/2014, Geanina Stefany Florentina Iova, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.087F/2014, Costel Petre, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.088F/2014, Iulia Colici, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.089F/2014, Diana Gloria Salaoru, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.090F/2014, Ioan Marcu, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.091F/2014, Gabriel Meca, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.092F/2014, Ioan Andrica, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.093F/2014, Monica-Luisa Macovei, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.099F/2014, Cornel Cernoschi, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.100F/2014, Eugeniu Dragoș Petria, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.101F/2014, Viorel M. Iacobescu, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.102F/2014, Ionuț Aurelian Mincu, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.107F/2014, Ioan Leancă, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.108F/2014, Marin Gruia, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.110F/2014 și Alin Ciprian Ciula, cerere ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.111F/2014.

Prin hotărârile nr. 51 din 5 noiembrie 2014, nr. 53 din 5 noiembrie 2014, nr. 54 din 5 noiembrie 2014, nr. 55 din 6 noiembrie 2014 și nr. 56 din 6 noiembrie 2014 Curtea Constituțională a respins, ca inadmisibile, cererile de anulare a alegerilor formulate de Diana Fanea, Dragoș Nicolae Șaramet, Irina Nedelcu, Antonio Alexandru Voinescu, Daniel-Ionuț Bogdan, Amandi-Bianka Budai, Cezar Cernea, Octavian Andre Antony, Kiss Iosif Karoly, Stan Ștefan, Partidul Solidarității Democratice pentru Șanse Egale și o Societate mai bună, Asociația pentru Cinstirea Memoriei Eroilor, Fundația Speranța în Democrație Pace și Sănătatea Lumii (Fundația Speranța) și Federația Civică "Solidaritatea Democratică" împreună cu membrii fondatori, Raul-Alex Terme, Geanina Stefany Florentina Iova, Costel Petre, Iulia Colici, Diana Gloria Salaoru, Ioan Marcu, Cornel Cernoschi, Eugeniu Dragoș Petria, Viorel M. Iacobescu, Gabriel Meca și Ioan Andrica. În motivarea hotărârilor pronunțate Curtea a reținut, în esență, că nu sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 52 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, potrivit căruia "cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Consiliul Minorităților Naționale și de candidații care au participat la alegeri [...]", autorii sesizărilor neavând calitatea cerută de lege pentru a putea sesiza Curtea Constituțională cu cereri de anulare a alegerilor pentru funcția de Președinte al României.

Prin hotărârile nr. 52 din 5 noiembrie 2014 și nr. 57 din 6 noiembrie 2014, Curtea a respins cererile de anulare a alegerilor formulate de Gheorghe Funar și Monica-Luisa Macovei, constatând că nu sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 52 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, potrivit cărora "Curtea Constituțională anulează alegerile în cazul în care votarea și stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidaților care pot participa la al doilea tur de scrutin. [...]".

Prin Hotărârea nr. 58 din 7 noiembrie 2014, Curtea a respins ca fiind tardive cererile de anulare a alegerilor formulate de Ionuț Aurelian Mincu, Ioan Leancă, Marin Gruia și Alin Ciprian Ciula, constatând că nu sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 52 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, potrivit căruia "Cererea de anulare a alegerilor se poate face [...] în termen de cel mult 3 zile de la închiderea votării [...]."

În urma examinării proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării întocmite de birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate și birourile electorale ale secțiilor de votare, Curtea Constituțională constată că nu s-au produs neregularități referitoare la întocmirea proceselor-verbale de către birourile electorale, de natură să infirme rezultatele stabilite.

Din analiza acestor documente, precum și a procesului- verbal, încheiat potrivit art. 51 din Legea nr. 370/2004 de către Biroul Electoral Central la data de 6 noiembrie 2014 și transmis la aceeași dată Curții Constituționale, se constată că la alegerile desfășurate în ziua de 2 noiembrie 2014, rezultatele au fost următoarele:

- numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente: 18.284.066;

- numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: 9.723.232;

- numărul de voturi necesar pentru a fi ales Președinte al României în primul tur de scrutin: 9.142.034;

- numărul total al voturilor nule: 237.761;

- numărul total al voturilor valabil exprimate: 9.485.340, din care pentru:

HUNOR KELEMEN 329.727 voturi

KLAUS-WERNER IOHANNIS 2.881.406 voturi

CRISTIAN-DAN DIACONESCU 382.526 voturi

VICTOR-VIOREL PONTA 3.836.093 voturi

WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ 43.194 voturi

ELENA-GABRIELA UDREA 493.376 voturi

MIREL-MIRCEA AMARIȚEI 7.895 voturi

TEODOR-VIOREL MELEȘCANU 104.131 voturi

GHEORGHE FUNAR 45.405 voturi

ZSOLT SZILAGYI 53.146 voturi

MONICA-LUISA MACOVEI 421.648 voturi

CONSTANTIN ROTARU 28.805 voturi

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU 508.572 voturi

CORNELIU-VADIM TUDOR 349.416 voturi

Din datele prezentate rezultă că în turul întâi de scrutin niciunul dintre candidați nu a întrunit majoritatea de voturi ale alegătorilor înscriși în listele electorale, potrivit art. 81 alin. (2) din Constituție, respectiv 9.142.034, și, în consecință, nu poate fi declarat ales în funcția de Președinte al României.

Ca atare, în exercitarea atribuțiilor sale stabilite prin dispozițiile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 și ale art. 53 alin. (1) și art. 54 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, Curtea Constituțională urmează să confirme și să aducă la cunoștința publică prenumele și numele primilor 2 candidați care vor participa la cel de-al doilea tur de scrutin, precum și ziua votării.

Ținând seama de numărul de voturi obținute de către fiecare candidat la primul tur de scrutin și având în vedere dispozițiile art. 81 alin. (3) din Constituție, la cel de-al doilea tur de scrutin vor participa domnul Victor-Viorel Ponta și domnul Klaus-Werner Iohannis, în această ordine.

Cel de-al doilea tur de scrutin urmează să aibă loc, potrivit art. 54 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, la două săptămâni de la primul tur de scrutin, și anume în ziua de duminică, 16 noiembrie 2014.

Având în vedere considerentele reținute, în temeiul art. 146 lit. f) din Constituție, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 alin. (1) și art. 38 din Legea nr. 47/1992, precum și al art. 53 alin. (1) și art. 54 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

H O T Ă R Ă Ș T E:

1. Confirmă rezultatele alegerilor pentru funcția de Președinte al României din primul tur de scrutin de la data de 2 noiembrie 2014, după cum urmează:

- numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente: 18.284.066;

- numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: 9.723.232;

- numărul de voturi necesar pentru a fi ales Președinte al României în primul tur de scrutin: 9.142.034;

- numărul total al voturilor nule: 237.761;

- numărul total al voturilor valabil exprimate: 9.485.340, din care pentru:

HUNOR KELEMEN 329.727 voturi

KLAUS-WERNER IOHANNIS 2.881.406 voturi

CRISTIAN-DAN DIACONESCU 382.526 voturi

VICTOR-VIOREL PONTA 3.836.093 voturi

WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ 43.194 voturi

ELENA-GABRIELA UDREA 493.376 voturi

MIREL-MIRCEA AMARIȚEI 7.895 voturi

TEODOR-VIOREL MELEȘCANU 104.131 voturi

GHEORGHE FUNAR 45.405 voturi

ZSOLT SZILAGYI 53.146 voturi

MONICA-LUISA MACOVEI 421.648 voturi

CONSTANTIN ROTARU 28.805 voturi

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU 508.572 voturi

CORNELIU-VADIM TUDOR 349.416 voturi

2. Aduce la cunoștința publică rezultatele alegerilor pentru funcția de Președinte al României din primul tur de scrutin de la data de 2 noiembrie 2014.

3. Se va organiza al doilea tur de scrutin pentru alegerea Președintelui României în ziua de duminică, 16 noiembrie 2014, la care vor participa domnul Victor-Viorel Ponta și domnul Klaus-Werner Iohannis, în această ordine.

4. Prezenta hotărâre este definitivă, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aduce la cunoștință prin mass-media.

PREȘEDINTE
AUGUSTIN ZEGREAN
Prim-magistrat-asistent
Marieta Safta

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...