Curtea Constituțională - CCR

Hotărârea nr. 58/2014 privind cererile de anulare a alegerilor desfășurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcția de Președinte al României, formulate de Ionuț Aurelian Mincu, Ioan Leancă, Marin Gruia și Alin Ciprian Ciula

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 07 noiembrie 2014.

În vigoare de la 07 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Augustin Zegrean - președinte
Valer Dorneanu - judecător
Toni Greblă - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ștefan Minea - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Doina Suliman - magistrat-asistent-șef

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

La data de 6 noiembrie 2014, Ionuț Aurelian Mincu, Ioan Leancă și Marin Gruia și, la data de 7 noiembrie 2014, Alin Ciprian Ciula au transmis Curții Constituționale, în vederea soluționării, cereri de anulare a alegerilor desfășurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcția de Președinte al României.

Cererile au fost înregistrate la Curtea Constituțională sub nr. 5.052, nr. 5.056 și nr. 5.060 din 6 noiembrie 2014 și nr. 5.063 din 7 noiembrie 2014 și formează obiectul dosarelor Curții Constituționale nr. 1.107F/2014, nr. 1.108F/2014, nr. 1.110F/2014 și nr. 1.111F/2014.

Potrivit dispozițiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, cererile se soluționează fără înștiințarea părților, cu participarea numai a judecătorilor Curții, pe baza sesizării și a celorlalte documente aflate la dosar.

În cererea sa, Ionuț Aurelian Mincu, contestând rezultatul votului din primul tur de scrutin al alegerilor pentru funcția de Președinte al României, susține, în esență, că "statul român nu oferă măsuri suficiente de securizare a votului în așa fel încât să prevină și să combată votul multiplu". Consideră că aplicarea timbrelor autocolante cu mențiunea "votat 2014 p 02.11.2014" pe actele de identitate "nu prezintă niciun fel de securizare a votului". De aceea, solicită o expertiză a acestor timbre pentru a se constata dacă pot fi dezlipite, astfel ca orice cetățean de rea-credință să poată vota de mai multe ori, pe liste suplimentare, la alte secții de votare.

Ioan Leancă, prin cererea formulată, solicită "invalidarea alegerilor prezidențiale din data de 2 noiembrie 2014", deoarece "a fost încălcată Constituția prin refuzarea de către autorități a dreptului cetățenilor de a vota (în țară și diaspora) ".

Marin Gruia arată că, prin cererea sa, formulează o plângere penală împotriva unor oameni politici din România și solicită să se calculeze "valuta folosită pentru fraudarea alegerilor de la Ion Iliescu la Victor Ponta". Apreciază campania electorală ca fiind abuzivă și nelegală.

În cererea formulată, Alin Ciprian Ciula solicită invalidarea rezultatului alegerilor din 2 noiembrie 2014 comunicat de Biroul Electoral Central, deoarece acesta este "fals, furat și viciat".

Curtea, având în vedere aceste cereri de anulare a alegerilor desfășurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcția de Președinte al României, pune în discuție, din oficiu, conexarea cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 14 din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.108F/2014, nr. 1.110F/2014 și nr. 1.111F/2014 la Dosarul nr. 1.107F/2014, care a fost primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca tardive, a cererilor de anulare a alegerilor desfășurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcția de Președinte al României, formulate de Ionuț Aurelian Mincu, Ioan Leancă, Marin Gruia și Alin Ciprian Ciula.

C U R T E A,

analizând cererile în raport cu prevederile Constituției, ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, cu modificările ulterioare, precum și concluziile reprezentantului Ministerului Public, reține următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 146 lit. f) din Constituție, ale art. 37 și art. 38 din Legea nr. 47/1992, precum și ale art. 52 din Legea nr. 370/2004, Curtea Constituțională este competentă să soluționeze cererile de anulare a alegerilor desfășurate în turul întâi de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcția de Președinte al României, formulate de Ionuț Aurelian Mincu, Ioan Leancă, Marin Gruia și Alin Ciprian Ciula.

Examinând cererile formulate, Curtea reține că, potrivit art. 52 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, "Curtea Constituțională anulează alegerile în cazul în care votarea și stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidaților care pot participa la al doilea tur de scrutin. În această situație Curtea va dispune repetarea turului de scrutin în a doua duminică de la data anulării alegerilor", iar conform alin. (2) al aceluiași articol din lege, "Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Consiliul Minorităților Naționale și de candidații care au participat la alegeri, în termen de cel mult 3 zile de la închiderea votării; cererea trebuie motivată și însoțită de dovezile pe care se întemeiază."

De asemenea, potrivit art. 69 alin. (1) din aceeași lege, "Termenele pe zile, prevăzute de prezenta lege, cuprind ziua când încep să curgă și se termină la ora 24,00 a zilei când se împlinesc, chiar dacă acestea nu sunt zile lucrătoare."

În cauza de față, Curtea reține că cererile de anulare a primului tur de scrutin pentru alegerea Președintelui României, ce formează obiectul prezentei cauze, au fost depuse și înregistrate la Curtea Constituțională la datele de 6 și 7 noiembrie 2014, după expirarea termenului prevăzut de lege. Față de aceste aspecte, Curtea constată că au fost tardiv introduse cererile formulate de Ionuț Aurelian Mincu, Ioan Leancă, Marin Gruia și Alin Ciprian Ciula, fiind depășit termenul prevăzut de art. 52 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, care permite depunerea acestora.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. f) din Constituție, al art. 37 și art. 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum și al art. 52 din Legea nr. 370/2004, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

H O T Ă R Ă Ș T E:

Respinge, ca tardive, cererile de anulare a alegerilor desfășurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcția de Președinte al României, formulate de Ionuț Aurelian Mincu, Ioan Leancă, Marin Gruia și Alin Ciprian Ciula.

Hotărârea este definitivă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent-șef,
Doina Suliman

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...