Cumpără forma actualizată
  •  

C U R T E A,

analizând cererile în raport cu prevederile Constituției, ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, cu modificările ulterioare, precum și concluziile reprezentantului Ministerului Public, reține următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 146 lit. f) din Constituție, ale art. 37 și art. 38 din Legea nr. 47/1992, precum și ale art. 52 din Legea nr. 370/2004, Curtea Constituțională este competentă să soluționeze cererile de anulare a alegerilor desfășurate în turul întâi de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcția de Președinte al României, formulate de Ionuț Aurelian Mincu, Ioan Leancă, Marin Gruia și Alin Ciprian Ciula.

Examinând cererile formulate, Curtea reține că, potrivit art. 52 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, "Curtea Constituțională anulează alegerile în cazul în care votarea și stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidaților care pot participa la al doilea tur de scrutin. În această situație Curtea va dispune repetarea turului de scrutin în a doua duminică de la data anulării alegerilor", iar conform alin. (2) al aceluiași articol din lege, "Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Consiliul Minorităților Naționale și de candidații care au participat la alegeri, în termen de cel mult 3 zile de la închiderea votării; cererea trebuie motivată și însoțită de dovezile pe care se întemeiază."

De asemenea, potrivit art. 69 alin. (1) din aceeași lege, "Termenele pe zile, prevăzute de prezenta lege, cuprind ziua când încep să curgă și se termină la ora 24,00 a zilei când se împlinesc, chiar dacă acestea nu sunt zile lucrătoare."

În cauza de față, Curtea reține că cererile de anulare a primului tur de scrutin pentru alegerea Președintelui României, ce formează obiectul prezentei cauze, au fost depuse și înregistrate la Curtea Constituțională la datele de 6 și 7 noiembrie 2014, după expirarea termenului prevăzut de lege. Față de aceste aspecte, Curtea constată că au fost tardiv introduse cererile formulate de Ionuț Aurelian Mincu, Ioan Leancă, Marin Gruia și Alin Ciprian Ciula, fiind depășit termenul prevăzut de art. 52 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, care permite depunerea acestora.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 58/2014 privind cererile de anulare a alegerilor desfășurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcția de Președinte al României, formulate de Ionuț Aurelian Mincu, Ioan Leancă, Marin Gruia și Alin Ciprian Ciula. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 58/2014:
C U R T E A,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
În numele legii
H O T Ă R Ă Ș T E:
;
se încarcă...