Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1531/2014 privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.368/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 07 noiembrie 2014.

În vigoare de la 07 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul:

- art. 15 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 9/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme;

- Hotărârii Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice și modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, precum și pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești;

- Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României;

- Actului adițional nr. 543.779/315 din 3 noiembrie 2014 la Convenția nr. 542.878/1.250 din 2 octombrie 2014, încheiat între Ministerul Finanțelor Publice și B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A.,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1.368/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 10 octombrie 2014, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziționarea de autoturisme, se aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de stat seria BRD/2014/1 emisă pe numele B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A., în valoare nominală totală de 7.435.949,53 lei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."

2. În anexă, punctele 4 și 5 vor avea următorul cuprins:

"

4. Valoarea nominală totală a emisiunii titlurilor de stat este de 7.435.949,53 lei, fiind compusă din:

a) 5.648.139,06 lei reprezentând valoarea totală a despăgubirii calculată cu raportare la perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 1990 și data de 31 decembrie 2013, pentru 226 de deponenți care au depus sume de bani la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. înainte de data de 1 ianuarie 1990.

b) 1.787.810,47 lei reprezentând valoarea totală a despăgubirii calculată cu raportare la perioada cuprinsă între data efectuării depunerii și data de 31 decembrie 2013, pentru 84 de deponenți care au depus sume de bani la C.E.C. - S.A. după data de 1 ianuarie 1990.

5. Emisiunea este formată dintr-un număr de 290 de titluri de stat, iar valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov

București, 7 noiembrie 2014.

Nr. 1.531.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...