Guvernul României

Hotărârea nr. 979/2014 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Hunedoara, Dolj, Cluj, Alba, Constanța, Ilfov, Gorj, Buzău, Olt, Bacău, Brașov, Iași, Maramureș, Argeș, Vrancea și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 814 din 07 noiembrie 2014.

În vigoare de la 07 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, și potrivit art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Trecerea în domeniul privat al statului a construcțiilor și amenajărilor la terenuri prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora.

Art. 3. -

Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea.

Art. 5. -

După scoaterea din funcțiune și casarea construcțiilor și amenajărilor la terenuri, Ministerul Apărării Naționale va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

Anexele nr. 1, 2*) și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Ministrul apărării naționale,
Mircea Dușa
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov

București, 4 noiembrie 2014.

Nr. 979.

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
ale construcțiilor și amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea bunului din domeniul public al statului,
codul de clasificare, nr. M.F.P., construcții cu destinație specială și amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecerea în domeniul privat al statului și valoarea contabilă totală
a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
0 1 2 3
1 Orașul Hațeg, extravilan, județul Hunedoara
C.F. nr. 61520 Hațeg, nr. cadastral 61520
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 3133, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103492 - parțial
Construcții:
Pavilionul B:
- suprafața construită = 25,00 mp
- valoarea contabilă = 52,10 lei
Pavilionul C:
- suprafața construită = 11,00 mp
- valoarea contabilă = 20,60 lei
Pavilionul D:
- suprafața construită = 169,90 mp
- valoarea contabilă = 174,90 lei
Amenajări la teren:
Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi:
- suprafața construită = 1.048,00 ml
- valoarea contabilă = 7.860,00 lei
Total valoare contabilă imobil 3133 - parțial = 8.107,60 lei
2 Comuna Plenița, extravilan, județul Dolj C.F. nr. 30176 Plenița, nr. cadastral 546;
C.F. nr. 30443 Plenița, nr. cadastral 545
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 1232 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103900 - parțial
Construcții:
Pavilionul M 1:
- suprafața construită = 459,00 mp
- valoarea contabilă = 31.549,10 lei
Pavilionul T 10:
- suprafața construită =184,00 mp
- valoarea contabilă = 12.636,00 lei
Pavilionul V 1:
- suprafața construită = 7,00 mp
- valoarea contabilă = 2.139,10 lei
Pavilionul V 2:
- suprafața construită = 7,00 mp
- valoarea contabilă = 2.139,10 lei
Total valoare contabilă imobil 1232 - parțial = 48.463,30 lei
3 Municipiul Cluj-Napoca, extravilan, județul Cluj
C.F. nr. 284633 Cluj-Napoca, nr. cadastral 284633
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 3185 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106674 - parțial
Construcții:
P
avilionul D:
- suprafața construită = 31,70 mp
- valoarea contabilă = 0,92 lei
Pavilionul Ș:
- suprafața construită = 48,50 mp
- valoarea contabilă = 0,82 lei
Total valoare contabilă imobil 3185 - parțial = 1,74 lei
4 Municipiul Alba Iulia, Strada Lalelelor nr. 2, județul Alba
C.F. nr. 85979, nr. cadastral 85979
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 1060 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103958 - parțial
Construcții:
Pavilionul J 1:
- suprafața construită = 300,00 mp
- valoarea contabilă = 39.764,12 lei
Pavilionul J 2:
- suprafața construită = 300,00 mp
- valoarea contabilă = 39.764,12 lei
Total valoare contabilă imobil 1060 - parțial = 79.528,24 lei
5 Municipiul București, Intrarea Sectorului nr. 16, sectorul 3
C.F. nr. 223778 București, nr. cadastral 223778
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 1868 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103597 - parțial
Construcții:
Pavilionul P:
- suprafața construită = 351,00 mp
- valoarea contabilă = 30.248,30 lei
Total valoare contabilă imobil 1868 - parțial = 30.248,30 lei
6 Orașul Mihail Kogălniceanu, extravilan, județul Constanța
C.F. nr. 103267 Mihail Kogălniceanu, nr. cadastral 103267
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 2354 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107140 - parțial
Construcții:
Pavilionul A:
- suprafața construită = 109,00 mp
- valoarea contabilă = 53.762,86 lei
Pavilionul B:
- suprafața construită = 20,00 mp
- valoarea contabilă = 2.265,07 lei
Pavilionul C:
- suprafața construită = 3,00 mp
- valoarea contabilă = 164,00 lei
Pavilionul D:
- suprafața construită = 19,00 mp
- valoarea contabilă = 207,45 lei
Pavilionul D 1:
- suprafața construită = 19,00 mp
- valoarea contabilă = 207,45 lei
Amenajări la teren:
Împrejmuire sârmă ghimpată:
- suprafața construită = 660,00 ml
- valoarea contabilă = 656,80 lei
Total valoare contabilă imobil 2354 - parțial = 57.263,63 lei
7 Orașul Medgidia, Strada Republicii nr. 102, județul Constanța
C.F. nr. 104903 Medgidia, nr. cadastral 1804-2
Orașul Medgidia, Strada Independenței nr. 39 bis, județul Constanța
C.F. nr. 100283 Medgidia, nr. cadastral 2485/5-2
C.F. nr. 100283-C1 Medgidia, nr. cadastral 2485-2-C1
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 2979 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107134 - parțial
Construcții:
Pavilionul M 4:
- suprafața construită = 294,00 mp
- valoarea contabilă = 1.721,00 lei
Pavilionul N:
- suprafața construită = 198,00 mp
- valoarea contabilă = 2.197,40 lei
Pavilionul V 3:
- suprafața construită = 81,00 mp
- valoarea contabilă = 8.371,80 lei
Pavilionul Z 8:
- suprafața construită = 230,00 mp
- valoarea contabilă = 7.944,75 lei
Pavilionul Z 9:
- suprafața construită = 28,00 mp
- valoarea contabilă = 8.368,01 lei
Pavilionul Z 10:
- suprafața construită = 29,00 mp
- valoarea contabilă = 7.287,95 lei
Total valoare contabilă imobil 2979 - parțial = 35.890,91 lei
8 Municipiul Alba Iulia, extravilan, județul Alba
C.F. nr. 85782 Alba Iulia, nr. cadastral 85782
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 1023 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103957 - parțial
Amenajări la teren:
Împrejmuire cărămidă:
- suprafața construită = 705 ml
- valoarea contabilă = 19,00 lei
Total valoare contabilă imobil 1023 - parțial = 19,00 lei
9 Comuna Tuzla, extravilan, județul Constanța
C.F. nr. 106452 Tuzla, nr. cadastral 106452
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 1524 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107170 - parțial
Construcții:
Pavilionul A:
- suprafața construită = 320,60 mp
- valoarea contabilă = 49.751,34 lei
Pavilionul B:
- suprafața construită = 209,00 mp
- valoarea contabilă = 29.331,84 lei
Pavilionul C:
- suprafața construită = 48,50 mp
- valoarea contabilă = 4.512,56 lei
Pavilionul C 1:
- suprafața construită = 48,30 mp
- valoarea contabilă = 3.885,41 lei
Pavilionul C 2:
- suprafața construită = 48,30 mp
- valoarea contabilă = 4.399,78 lei
Pavilionul C 4:
- suprafața construită = 48,30 mp
- valoarea contabilă = 4.474,50 lei
Pavilionul C 5:
- suprafața construită = 48,30 mp
- valoarea contabilă = 4.474,50 lei
Pavilionul F:
- suprafața construită = 96,50 mp
- valoarea contabilă = 5.765,30 lei
Amenajări la teren:
Împrejmuire din plăci de beton:
- suprafața construită = 197,00 ml
- valoarea contabilă = 4.465,99 lei
Total valoare contabilă imobil 1524 - parțial = 111.061,22 lei
10 Comuna Ștefăneștii de Jos, tarlaua 46, parcela 343/21, intravilan, județul Ilfov
C.F. nr. 54489 Ștefănești de Jos, nr. cadastral 54489
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 3398 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103661 - parțial
Construcții:
Pavilionul B:
- suprafața construită = 189,00 mp
- valoarea contabilă = 5.275,16 lei
Pavilionul C:
- suprafața construită = 72,00 mp
- valoarea contabilă = 5.275,16 lei
Total valoare contabilă imobil 3398 - parțial = 10.550,32 lei
11 Comuna Peștișani, T 39 PD 405, extravilan, județul Gorj
C.F. nr. 35783 Peștișani, nr. cadastral 35783
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 2591 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103915 - parțial
Construcții:
Pavilionul B:
- suprafața construită = 69,75 mp
- valoarea contabilă = 5.712,40 lei
Pavilionul F:
- suprafața construită = 19,70 mp
- valoarea contabilă = 767,70 lei
Pavilionul H:
- suprafața construită = 71,50 mp
- valoarea contabilă = 3.210,96 lei
Pavilionul H 1:
- suprafața construită = 71,50 mp
- valoarea contabilă = 3.210,96 lei
Pavilionul I:
- suprafața construită = 21,76 mp
- valoarea contabilă = 6.489,12 lei
Pavilionul J:
- suprafața construită = 50,35 mp
- valoarea contabilă = 1.306,80 lei
Pavilionul L:
- suprafața construită = 213,75 mp
- valoarea contabilă = 56.937,60 lei
Pavilionul L 1:
- suprafața construită = 213,75 mp
- valoarea contabilă = 55.537,44 lei
Pavilionul L 2:
- suprafața construită = 35,90 mp
- valoarea contabilă = 15.401,28 lei
Pavilionul L 3:
- suprafața construită = 213,75 mp
- valoarea contabilă = 55.070,88 lei
Pavilionul L 4:
- suprafața construită = 213,75 mp
- valoarea contabilă = 55.537,44 lei
Pavilionul L 5:
- suprafața construită = 213,75 mp
- valoarea contabilă = 57.404,40 lei
Pavilionul L 6:
- suprafața construită = 213,75 mp
- valoarea contabilă = 56.004,24 lei
Pavilionul L 7:
- suprafața construită = 213,75 mp
- valoarea contabilă = 55.070,88 lei
Pavilionul L 8:
- suprafața construită = 213,75 mp
- valoarea contabilă = 55.537,44 lei
Pavilionul N:
- suprafața construită = 19,70 mp
- valoarea contabilă = 3.266,88 lei
Amenajări la teren:
Instalație de alimentare cu apă:
- suprafața construită = 210,00 ml
- valoarea contabilă = 924,00 lei
Instalație de alimentare cu combustibil lichid:
- suprafața construită = 52,00 ml
- valoarea contabilă = 125,50 lei
Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând:
- suprafața construită = 670,00 ml
- valoarea contabilă = 243,50 lei
Împrejmuire sârmă ghimpată pe două rânduri:
- suprafața construită = 531,00 ml
- valoarea contabilă = 205,50 lei
Rețea electrică aeriană:
- suprafața construită = 63,00 ml
- valoarea contabilă = 478,50 lei
Rețea electrică subterană:
- suprafața construită = 157,00 ml
- valoarea contabilă = 2.423,08 lei
Total valoare contabilă imobil 2591 - parțial = 490.866,50 lei
12 Municipiul Buzău, Bulevardul Unirii nr. 140, județul Buzău
C.F. nr. 55847 Buzău, nr. cadastral 55847
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 2795 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107040 - parțial
Amenajări la teren:
Rețea de termoficare:
- suprafața construită = 240,00 ml
- valoarea contabilă = 25.165,44 lei
Total valoare contabilă imobil 2795 - parțial = 25.165,44 lei
13 Orașul Sebeș, strada Călărași nr. 74, județul Alba
C.F. nr. 74107 Sebeș, nr. cadastral 74107
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 1025 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104060 - parțial
Construcții:
Pavilionul L:
- suprafața construită = 66,00 mp
- valoarea contabilă = 4.019,40 lei
Pavilionul T:
- suprafața construită = 13,00 mp
- valoarea contabilă = 791,70 lei
Pavilionul Z 3:
- suprafața construită = 46,00 mp
- valoarea contabilă = 2.618,70 lei
Total valoare contabilă imobil 1025 - parțial = 7.429,80 lei
14 Satul Curtișoara, extravilan, județul Gorj
C.F. nr. 35278 Bumbești-Jiu, nr. cadastral 35278
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 852 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103882 - parțial
Construcții:
Pavilionul T:
- suprafața construită = 100,00 mp
- valoarea contabilă = 5.662,70 lei
Total valoare contabilă imobil 852 - parțial = 5.662,70 lei
15 Orașul Otopeni, Strada Zborului nr. 1, județul Ilfov
C.F. nr. 102578 Otopeni, nr. cadastral 102578
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 546 cod de clasificare 8.19.01 nr. M.F.P. = 103652 - parțial
Amenajări la teren:
Împrejmuire gard din beton prefabricat:
- suprafața construită = 1.014,00 ml
- valoarea contabilă = 33.056,40 lei
Total valoare contabilă imobil 546 - parțial = 33.056,40 lei
16 Comuna Deveselu, extravilan T 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 51, 52, 53, 54, 55, județul Olt
C.F. nr. 50108 Deveselu, nr. cadastral 50108
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 1114 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103884 - parțial
Construcții:
Pavilionul D:
- suprafața construită = 1.505,00 mp
- valoarea contabilă = 751.960,68 lei
Amenajări la teren:
Împrejmuire beton prefabricat:
- suprafața construită = 25,00 ml
- valoarea contabilă = 154,75 lei
Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând:
- suprafața construită = 3.150,00 ml
- valoarea contabilă = 1.102,50 lei
Rețea energie electrică aeriană:
- suprafața construită = 11.000,00 ml
- valoarea contabilă = 208.150,00 lei
Rețea electrică subterană:
- suprafața construită = 16.000,00 ml
- valoarea contabilă = 226.800,00 lei
Total valoare contabilă imobil 1114 - parțial = 1.188.167,93 lei
17 Comuna Hemeiuș, intravilan, județul Bacău
C.F. nr. 61466 Hemeiuș, nr. cadastral 1340
Comuna Hemeiuș, șoseaua Bacău- Piatra-Neamț, județul Bacău
C.F. nr. 61465 Hemeiuș, nr. cadastral 1341
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 1215 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106929 - parțial
Construcții:
Pavilionul Y:
- suprafața construită = 112,00 mp
- valoarea contabilă = 0,40 lei
Pavilionul Z 1:
- suprafața construită = 56,00 mp
- valoarea contabilă = 3.599,36 lei
Pavilionul Z 3:
- suprafața construită = 433,00 mp
- valoarea contabilă = 24.295,68 lei
Pavilionul Z 4:
- suprafața construită = 19,00 mp
- valoarea contabilă = 2.849,40 lei
Pavilionul Z 5:
- suprafața construită = 111,00 mp
- valoarea contabilă = 4.274,10 lei
Pavilionul Z 6:
- suprafața construită = 140,00 mp
- valoarea contabilă = 9.956,68 lei
Pavilionul H 1:
- suprafața construită = 92,00 mp
- valoarea contabilă = 8,00 lei
Pavilionul L:
- suprafața construită = 203,00 mp
- valoarea contabilă = 13,00 lei
Pavilionul Q 1:
- suprafața construită = 10,00 mp
- valoarea contabilă = 6.631,20 lei
Pavilionul Q 2:
- suprafața construită = 10,00 mp
- valoarea contabilă = 6.631,20 lei
Pavilionul U:
- suprafața construită = 255,00 mp
- valoarea contabilă = 31,00 lei
Total valoare contabilă imobil 1215 - parțial 58.290,02 lei
18 Comuna Cincu, extravilan, județul Brașov
C.F. nr. 100398 Cincu, nr. cadastral 100398
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 2550 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104000 - parțial
Construcții:
Pavilionul R:
- suprafața construită = 648,17 mp
- valoarea contabilă = 83.043,58 lei
Pavilionul J:
- suprafața construită = 5,00 mp
- valoarea contabilă = 32.801,80 lei
Amenajări la teren:
Împrejmuire plasă de sârmă:
- suprafața construită = 139,00 ml
- valoarea contabilă = 2,50 lei
Împrejmuire plasă de sârmă ghimpată pe un rând:
- suprafața construită = 1.508,00 mp
- valoarea contabilă = 4,50 lei
Drumuri și alei interioare pavate:
- suprafața construită = 3.000,00 ml
- valoarea contabilă = 17,10 lei
Rețea de alimentare cu apă:
- suprafața construită = 480,00 ml
- valoarea contabilă = 7,20 lei
Drumuri și alei interioare cu pământ:
- suprafața construită = 600,00 ml
- valoarea contabilă = 0,30 lei
Total valoare contabilă imobil 2550 - parțial 115.876,98 lei
19 Comuna Redea, extravilan, județul Olt
C.F. nr. 50063 Redea, nr. cadastral 50063;
C.F. nr. 50061 Redea, nr. cadastral 50061;
C.F. nr. 50062 Redea, nr. cadastral 50062;
C.F. nr. 50045 Redea, nr. cadastral 50045
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 1933 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103849 - parțial
Construcții:
Pavilionul S 1:
- suprafața construită = 182,00 mp
- valoarea contabilă = 719,00 lei
Pavilionul F:
- suprafața construită = 27,00 mp
- valoarea contabilă = 3.070,08 lei
Pavilionul 3-10:
- suprafața construită = 12,00 mp
- valoarea contabilă = 9.030,70 lei
Pavilionul 2-11:
- suprafața construită = 132,00 mp
- valoarea contabilă = 32.085,80 lei
Total valoare contabilă imobil 1933 - parțial 44.906,08 lei
20 Comuna Dobrosloveni, extravilan, județul Olt
C.F. nr. 50252 Dobrosloveni, nr. cadastral 50053;
C.F. nr. 50254 Dobrosloveni, nr. cadastral 50254;
C.F. nr. 50253 Dobrosloveni, nr. cadastral 50253
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 2366 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103850 - parțial
Construcții:
Pavilionul J:
- suprafața construită = 836,00 mp
- valoarea contabilă = 112.607,25 lei
Pavilionul K:
- suprafața construită = 132,00 mp
- valoarea contabilă = 17.780,00 lei
Pavilionul S 1:
- suprafața construită = 29,00 mp
- valoarea contabilă = 2.895,00 lei
Pavilionul R:
- suprafața construită = 168,00 mp
- valoarea contabilă = 42.346,60 lei
Pavilionul S:
- suprafața construită = 11,00 mp
- valoarea contabilă = 1.313,00 lei
Pavilionul T:
- suprafața construită = 75,00 mp
- valoarea contabilă = 8.708,88 lei
Pavilionul M:
- suprafața construită = 50,00 mp
- valoarea contabilă = 4.077,50 lei
Pavilionul H:
- suprafața construită = 7,00 mp
- valoarea contabilă = 382,70 lei
Pavilionul I 2:
- suprafața construită = 9,00 mp
- valoarea contabilă = 2.800,32 lei
Pavilionul I 1:
- suprafața construită = 9,00 mp
- valoarea contabilă = 2.800,32 lei
Pavilionul I:
- suprafața construită = 9,00 mp
- valoarea contabilă = 2.800,32 lei
Pavilionul E:
- suprafața construită = 12,00 mp
- valoarea contabilă = 136,10 lei
Pavilionul G 3
- suprafața construită = 27,00 mp
- valoarea contabilă = 3.111,30 lei
Pavilionul G 2:
- suprafața construită = 27,00 mp
- valoarea contabilă = 3.111,30 lei
Pavilionul G 1:
- suprafața construită = 27,00 mp
- valoarea contabilă = 3.111,30 lei
Pavilionul F:
- suprafața construită = 19,00 mp
- valoarea contabilă = 4.144,32 lei
Pavilionul C:
- suprafața construită = 7,00 mp
- valoarea contabilă = 703.90 lei
Pavilionul D:
- suprafața construită = 11,00 mp
- valoarea contabilă = 777,80 lei
Pavilionul N:
- suprafața construită = 454,00 mp
- valoarea contabilă = 61.152,50 lei
Pavilionul L:
- suprafața construită = 454,00 mp
- valoarea contabilă = 61.152,50 lei
Pavilionul O:
- suprafața construită = 504,00 mp
- valoarea contabilă = 68.360,50 lei
Pavilionul P:
- suprafața construită = 77,00 mp
- valoarea contabilă = 10.372,00 lei
Total valoare contabilă imobil 2366 - parțial 414.645,41 lei
21 Comuna Miroslava, extravilan, tarlaua 50, parcela 2292 - TDA, județul Iași
C.F. nr. 61965 Miroslava, nr. cadastral 61965
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 2539 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106851 - parțial
Construcții:
Pavilionul E:
- suprafața construită = 2,00 mp
- valoarea contabilă = 498,52 lei
Pavilionul R:
- suprafața construită = 9,00 mp
- valoarea contabilă = 320,90 lei
Pavilionul M:
- suprafața construită = 144,00 mp
- valoarea contabilă = 6.497,71 lei
Pavilionul G:
- suprafața construită = 52,00 mp
- valoarea contabilă = 133,31 lei
Pavilionul F:
- suprafața construită = 95,00 mp
- valoarea contabilă = 14.778,90 lei
Amenajare la teren:
Drum/Alee interioară asfaltată:
- suprafața construită = 250,00 mp
- valoarea contabilă = 66,90 lei
Total valoare contabilă imobil 2539 - parțial 22.296,24 lei
22 Comuna Borșa, intravilan, județul Maramureș
C.F. nr. 52927 Borșa, nr. cadastral 52927;
C.F. nr. 53398 Borșa, nr. cadastral 10777
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 1787 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106652 - parțial
Construcții:
Pavilionul C:
- suprafața construită = 1.717,00 mp
- valoarea contabilă = 258,10 lei
Pavilionul P 5:
- suprafața construită = 164,00 mp
- valoarea contabilă = 7,00 lei
Pavilionul Z 1:
- suprafața construită = 184,00 mp
- valoarea contabilă = 1,00 lei
Pavilionul Z 5:
- suprafața construită = 168,00 mp
- valoarea contabilă = 3.599,36 lei
Pavilionul T:
- suprafața construită = 77,00 mp
- valoarea contabilă = 4,40 lei
Pavilionul S:
- suprafața construită = 89,00 mp
- valoarea contabilă = 5,10 lei
Pavilionul G:
- suprafața construită = 134,00 mp
- valoarea contabilă = 8,00 lei
Pavilionul Z 6:
- suprafața construită = 60,00 mp
- valoarea contabilă = 3.599,36 lei
Total valoare contabilă imobil 1787 - parțial 7.482,32 lei
23 Orașul Caracal, strada Valter Mărăcineanu nr. 25, județul Olt
C.F. nr. 50189 Caracal, nr. cadastral 50189
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 381 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103844 - parțial
Construcții:
Pavilionul X 22:
- suprafața construită = 261,00 mp
- valoarea contabilă = 16.225,08 lei
Pavilionul X 21:
- suprafața construită = 261,00 mp
- valoarea contabilă = 16.225,08 lei
Pavilionul X 20:
- suprafața construită = 261,00 mp
- valoarea contabilă = 16.225,08 lei
Pavilionul X 19:
- suprafața construită = 261,00 mp
- valoarea contabilă = 16.225,08 lei
Pavilionul X 3:
- suprafața construită = 261,00 mp
- valoarea contabilă = 16.225,80 lei
Pavilionul X 2:
- suprafața construită = 261,00 mp
- valoarea contabilă = 16.225,80 lei
Pavilionul X 1:
- suprafața construită = 261,00 mp
- valoarea contabilă = 163,50 lei
Pavilionul V:
- suprafața construită = 80,00 mp
- valoarea contabilă = 53.373,84 lei
Pavilionul S 6:
- suprafața construită = 141,00 mp
- valoarea contabilă = 2.841,40 lei
Pavilionul S:
- suprafața construită = 76,00 mp
- valoarea contabilă = 9.800,64 lei
Pavilionul R 1:
- suprafața construită = 71,00 mp
- valoarea contabilă = 5.437,10 lei
Pavilionul R:
- suprafața construită = 71,00 mp
- valoarea contabilă = 5.437,10 lei
Pavilionul O 4:
- suprafața construită = 78,00 mp
- valoarea contabilă = 3.207,00 lei
Pavilionul N 8:
- suprafața construită = 270,00 mp
- valoarea contabilă = 153.116,40 lei
Pavilionul M 5:
- suprafața construită = 47,00 mp
- valoarea contabilă = 1.595,30 lei
Pavilionul M 4:
- suprafața construită = 10,00 mp
- valoarea contabilă = 6.028,20 lei
Pavilionul J 1:
- suprafața construită = 27,00 mp
- valoarea contabilă = 8.544,48 lei
Pavilionul I:
- suprafața construită = 115,00 mp
- valoarea contabilă = 10.503,60 lei
Pavilionul H 5:
- suprafața construită = 193,00 mp
- valoarea contabilă = 4.823,40 lei
Total valoare contabilă imobil 381 - parțial 362.223,88 lei
24 Municipiul Pitești, strada Negru Vodă nr. 55, județul Argeș
C.F. nr. 88796 Pitești, nr. cadastral 11983
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 401 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103767 - parțial
Construcții:
Pavilionul F:
- suprafața construită = 88,72 mp
- valoarea contabilă = 57.840,00 lei
Pavilionul P 3:
- suprafața construită = 37,40 mp
- valoarea contabilă = 14.600,00 lei
Amenajări la teren:
Rețea de gaze:
- suprafața construită = 210,00 ml
- valoarea contabilă = 4.900,00 lei
Rețea de termoficare:
- suprafața construită = 265,00 ml
- valoarea contabilă = 22.733,00 lei
Total valoare contabilă imobil 401 - parțial 100.073 lei
25 Orașul Sebeș, extravilan, județul Alba
C.F. nr. 74206 Sebeș, nr. cadastral 74206
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 1424 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104061 - parțial
Construcții:
Pavilionul A:
- suprafața construită = 130,00 mp
- valoarea contabilă = 12,82 lei
Pavilionul B:
- suprafața construită = 130,00 mp
- valoarea contabilă = 12,82 lei
Pavilionul D:
- suprafața construită = 130,00 mp
- valoarea contabilă = 12,82 lei
Pavilionul E:
- suprafața construită = 130,00 mp
- valoarea contabilă = 12,82 lei
Pavilionul F:
- suprafața construită = 36,00 mp
- valoarea contabilă = 2,39 lei
Pavilionul G:
- suprafața construită = 333,00 mp
- valoarea contabilă = 62,59 lei
Amenajări la teren:
Împrejmuire sârmă ghimpată pe două rânduri:
- suprafața construită = 942,00 ml
- valoarea contabilă = 11,28 lei
Total valoare contabilă imobil 1424 - parțial 127,54 lei
26 Comuna Sihlea, extravilan, județul Vrancea
C.F. nr. 50459 Sihlea, nr. cadastral 50459
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 896 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106999 - parțial
Construcții:
Pavilionul S 5:
- suprafața construită = 42,00 mp
- valoarea contabilă = 5.830,03 lei
Pavilionul S 6:
- suprafața construită = 115,00 mp
- valoarea contabilă = 16.290,28 lei
Pavilionul S 8:
- suprafața construită = 14,00 mp
- valoarea contabilă = 0,4 lei
Pavilionul S 7:
- suprafața construită = 45,00 mp
- valoarea contabilă = 7.717,03 lei
Amenajări la teren:
Împrejmuire din plăci de beton prefabricate cu stâlpi de beton:
- suprafața construită = 70,00 ml
- valoarea contabilă = 1,40 lei
Împrejmuire scândură:
- suprafața construită = 60,00 ml
- valoarea contabilă = 6,39 lei
Total valoare contabilă imobil 896 - parțial 29.845,53 lei
27 Comuna Sihlea, intravilan, județul Vrancea
C.F. nr. 51819 Sihlea, nr. cadastral 822 N
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 2746 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106998 - parțial
Construcții:
Amenajări la teren:

Împrejmuire din plăci de beton prefabricate cu stâlpi de beton:
- suprafața construită = 60,00 ml
- valoarea contabilă = 1,20 lei
Total valoare contabilă imobil 2746 - parțial 1,20 lei
28 Orașul Râmnicu Sărat, strada Focșani nr. 1, județul Buzău
C.F. nr. 34497 Râmnicu Sărat, nr. cadastral 1700
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 1266 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106980 - parțial
Construcții:
Pavilionul L:
- suprafața construită = 173,00 mp
- valoarea contabilă = 13.374,90 lei
Pavilionul N:
- suprafața construită = 230,00 mp
- valoarea contabilă = 29.511,39 lei
Pavilionul S:
- suprafața construită = 460,00 mp
- valoarea contabilă = 73.362,02 lei
Total valoare contabilă imobil 1266 - parțial 116.248,31 lei
29 Orașul Râmnicu Sărat, strada Focșani nr. 1, județul Buzău
C.F. nr. 34498 Râmnicu Sărat, nr. cadastral 1456
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 468 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106983 - parțial
Construcții:
Pavilionul E:
- suprafața construită = 466,00 mp
- valoarea contabilă = 42.771,70 lei
Pavilionul J:
- suprafața construită = 150,00 mp
- valoarea contabilă = 36.471,84 lei
Pavilionul J 1:
- suprafața construită = 313,00 mp
- valoarea contabilă = 11.340,90 lei
Pavilionul N 1:
- suprafața construită = 151,00 mp
- valoarea contabilă = 3.694,70 lei
Pavilionul V:
- suprafața construită = 24,00 mp
- valoarea contabilă = 350,00 lei
Total valoare contabilă imobil 468 - parțial 94.629,14 lei
30 Orașul Râmnicu Sărat, strada Focșani, județul Buzău
C.F. nr. 31931 Râmnicu Sărat, nr. cadastral 20250
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 376 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106982 - parțial
Construcții:
Pavilionul K 2:
- suprafața construită = 27,00 mp
- valoarea contabilă = 2.216,75 lei
Total valoare contabilă imobil 376 - parțial 2.216,75 lei
31 Orașul Râmnicu Sărat, extravilan/Șoseaua Podgoriei, județul Buzău
C.F. nr. 31959 Râmnicu Sărat, nr. cadastral 31959
C.F. nr. 20250 Podgoria, nr. cadastral 20250
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 687 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106986 - parțial
Construcții:
Pavilionul R 2:
- suprafața construită = 14,00 mp
- valoarea contabilă = 4.814,06 lei
Total valoare contabilă imobil 687 - parțial 4.814,06 lei
32 Comuna Mărăcineni, intravilan, județul Buzău
C.F. nr. 23338 Mărăcineni, nr. cadastral 741
Ministerul Apărării Naționale
4183229
Imobil 944 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106970 - parțial
Construcții:
Pavilionul V 1:
- suprafața construită = 43,00 mp
- valoarea contabilă = 4.034,60 lei
Pavilionul V 2:
- suprafața construită = 75,00 mp
- valoarea contabilă = 1.275,70 lei
Pavilionul V 3:
- suprafața construită = 75,00 mp
- valoarea contabilă = 1.330,10 lei
Pavilionul X:
- suprafața construită = 48,00 mp
- valoarea contabilă = 15.634,50 lei
Pavilionul X 1:
- suprafața construită = 69,00 mp
- valoarea contabilă = 53.087,25 lei
Pavilionul T 6:
- suprafața construită = 82,00 mp
- valoarea contabilă = 19.786,25 lei
Pavilionul T 5:
- suprafața construită = 96,00 mp
- valoarea contabilă = 24.579,75 lei
Pavilionul M 1:
- suprafața construită = 149,00 mp
- valoarea contabilă = 8.260,60 lei
Pavilionul M 2:
- suprafața construită = 149,00 mp
- valoarea contabilă = 8.260,60 lei
Pavilionul T 4:
- suprafața construită = 84,00 mp
- valoarea contabilă = 24.173,25 lei
Pavilionul R 2:
- suprafața construită = 81,00 mp
- valoarea contabilă = 14.402,88 lei
Total valoare contabilă imobil 944 - parțial 174.825,48 lei

ANEXA Nr. 3

DATELE DE IDENTIFICARE
ale unor bunuri imobile constituite din construcții și terenuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărților funciare aferente după intabulare

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărții funciare
1 103492 8.19.01 Imobil 3133 Orașul Hațeg, județul Hunedoara
C.F. nr. 61520 Hațeg, nr. cadastral 61520
2 103900 8.19.01 Imobil 1232 Comuna Plenița, județul Dolj
C.F. nr. 30176 Plenița, nr. cadastral 546;
C.F. nr. 30443 Plenița, nr. cadastral 545
3 106674 8.19.01 Imobil 3185 Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj
C.F. nr. 284633 Cluj-Napoca, nr. cadastral 284633
4 103958 8.19.01 Imobil 1060 Municipiul Alba Iulia, Strada Lalelelor nr. 2, județul Alba
C.F. nr. 85979, nr. cadastral 85979
5 103597 8.19.01 Imobil 1868 Municipiul București, Intrarea Sectorului nr. 16, sectorul 3
C.F. nr. 223778, nr. cadastral 223778
6 107140 8.19.01 Imobil 2354 Orașul Mihail Kogălniceanu, județul Constanța
C.F. nr. 103267 Mihail Kogălniceanu, nr. cadastral 103267
7 107134 8.19.01 Imobil 2979 Orașul Medgidia, Strada Republicii nr. 102, județul Constanța
C.F. nr. 104903 Medgidia, nr. cadastral 1804-2
Orașul Medgidia, Strada Independenței nr. 39 bis, județul Constanța
C.F. nr. 100283 Medgidia, nr. cadastral 2485/5-2;
C.F. nr. 100283 - C1 Medgidia, nr. cadastral 2485-2-C1
8 103957 8.19.01 Imobil 1023 Municipiul Alba Iulia, județul Alba
C.F. nr. 85782 Alba Iulia, nr. cadastral 85782
9 107170 8.19.01 Imobil 1524 Orașul Tuzla, județul Constanța
C.F. nr. 106452 Tuzla, nr. cadastral 106452
10 103661 8.19.01 Imobil 3398 Comuna Ștefăneștii de Jos, tarlaua 46, parcela 343/21, intravilan, județul Ilfov
C.F. nr. 54489 Ștefăneștii de Jos, nr. cadastral 54489
11 103915 8.19.01 Imobil 2591 Comuna Peștișani, T 39 PD 405, județul Gorj
C.F. nr. 35783 Peștișani, nr. cadastral 35783
12 107040 8.19.01 Imobil 2795 Municipiul Buzău, Bulevardul Unirii nr. 140, județul Buzău
C.F. nr. 55847 Buzău, nr. cadastral 55847
13 104060 8.19.01 Imobil 1025 Orașul Sebeș, strada Călărași nr. 74, județul Alba
C.F. nr. 74107 Sebeș, nr. cadastral 74107
14 103882 8.19.01 Imobil 852 Satul Curtișoara, județul Gorj
C.F. nr. 35278 Bumbești-Jiu, nr. cadastral 35278
15 103652 8.19.01 Imobil 546 Orașul Otopeni, Strada Zborului nr. 1, județul Ilfov
C.F. nr. 102578 Otopeni, nr. cadastral 102578
16 103884 8.19.01 Imobil 1114 Comuna Deveselu, județul Olt
C.F. nr. 50108 Deveselu, nr. cadastral 50108
17 106929 8.19.01 Imobil 1215 Comuna Hemeiuș, județul Bacău
C.F. nr. 61466 Hemeiuș, nr. cadastral 1340
Comuna Hemeiuș, șoseaua Bacău - Piatra-Neamț, județul Bacău
C.F. nr. 61465 Hemeiuș, nr. cadastral 1341
18 104000 8.19.01 Imobil 2550 Comuna Cincu, extravilan, județul Brașov
C.F. nr. 100398 Cincu, nr. cadastral 100398
19 103849 8.19.01 Imobil 1933 Comuna Redea, județul Olt
C.F. nr. 50063 Redea, nr. cadastral 50063;
C.F. nr. 50061 Redea, nr. cadastral 50061;
C.F. nr. 50062 Redea, nr. cadastral 50062;
C.F. nr. 50045 Redea, nr. cadastral 50045
20 103850 8.19.01 Imobil 2366 Comuna Dobrosloveni, județul Olt
C.F. nr. 50252 Dobrosloveni, nr. cadastral 50053;
C.F. nr. 50254 Dobrosloveni, nr. cadastral 50254;
C.F. nr. 50253 Dobrosloveni, nr. cadastral 50253
21 106851 8.19.01 Imobil 2539 Comuna Miroslava, tarlaua 50, parcela 2292-TDA, județul Iași
C.F. nr. 61965 Miroslava, nr. cadastral 61965
22 106652 8.19.01 Imobil 1787 Comuna Borșa, județul Maramureș
C.F. nr. 52927 Borșa, nr. cadastral 52927;
C.F. nr. 53398 Borșa, nr. cadastral 10777
23 103844 8.19.01 Imobil 381 Orașul Caracal, strada Valter Mărăcineanu nr. 25, județul Olt
C.F. nr. 50189 Caracal, nr. cadastral 50189
24 103767 8.19.01 Imobil 401 Municipiul Pitești, strada Negru Vodă nr. 55, județul Argeș
C.F. nr. 88796 Pitești, nr. cadastral 11983
25 104061 8.19.01 Imobil 1424 Orașul Sebeș, județul Alba
C.F. nr. 74206 Sebeș, nr. cadastral 74206
26 106999 8.19.01 Imobil 896 Comuna Sihlea, județul Vrancea
C.F. nr. 50459 Sihlea, nr. cadastral 50459
27 106998 8.19.01 Imobil 2746 Comuna Sihlea, județul Vrancea
C.F. nr. 51819 Sihlea, nr. cadastral 822 N
28 106980 8.19.01 Imobil 1266 Orașul Râmnicu Sărat, strada Focșani nr. 1, județul Buzău
C.F. nr. 34497 Râmnicu Sărat, nr. cadastral 1700
29 106983 8.19.01 Imobil 468 Orașul Râmnicu Sărat, strada Focșani nr. 1, județul Buzău
C.F. nr. 34498 Râmnicu Sărat, nr. cadastral 1456
30 106982 8.19.01 Imobil 376 Orașul Râmnicu Sărat, Strada Focșani, județul Buzău
C.F. nr. 31931 Râmnicu Sărat, nr. cadastral 31931
31 106986 8.19.01 Imobil 687 Orașul Râmnicu Sărat, extravilan/Șoseaua Podgoriei, județul Buzău
C.F. nr. 31959 Râmnicu Sărat, nr. cadastral 31959;
C.F. nr. 20250 Podgoria, nr. cadastral 20250
32 106970 8.19.01 Imobil 944 Comuna Mărăcineni, județul Buzău
C.F. nr. 23338 Mărăcineni, nr. cadastral 741

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...