Guvernul României

Hotărârea nr. 100/2014 privind suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru organizarea și desfășurarea la nivel național, în perioada noiembrie - decembrie 2014, a manifestărilor dedicate comemorării și sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989 în contextul revoluțiilor din țările Europei de Est

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 07 noiembrie 2014.

În vigoare de la 07 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 60 mii lei, la capitolul 68.01 "Asigurări și asistență socială", titlul 20 "Bunuri și servicii", pentru organizarea și desfășurarea la nivel național, în perioada noiembrie-decembrie 2014, a manifestărilor dedicate comemorării și sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989 în contextul revoluțiilor din țările Europei de Est.

Art. 2. -

Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 3. -

Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, pentru anul 2014.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor
luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România
în perioada 1945-1989,
Adrian Sanda,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov

București, 4 noiembrie 2014.

Nr. 1.000.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...