Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură

Ordinul nr. 872/2014 privind aprobarea Procedurii de inventariere a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH-070

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 51.174/SON din 13 octombrie 2014 al Direcției managementul riscului la inundații și siguranța barajelor,

în baza prevederilor art. 16 din Legea siguranței digurilor nr. 259/2010, republicată, și ale avizului tehnic consultativ al Biroului operativ al Comisiei Naționale pentru Siguranța Digurilor - B.O. CONSIDIG din data de 10 octombrie 2014,

în temeiul art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru ape, păduri și piscicultură, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de inventariere a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH-070, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția tehnică de specialitate cu atribuții în domeniul siguranței construcțiilor hidrotehnice din cadrul autorității publice centrale din domeniul apelor, deținătorii de diguri și Administrația Națională "Apele Române" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură,
Cătălin Diaconescu,
secretar de stat

București, 20 octombrie 2014.

Nr. 872.

ANEXĂ

PROCEDURA
de inventariere a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH-070

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...