Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015

Modificări (3), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Referințe (1), Reviste (3), Jurisprudență relevantă

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 811 din 06 noiembrie 2014.

În vigoare de la 06 noiembrie 2014 până la 30 iunie 2017, fiind abrogat prin Lege 153/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Ținând seama că în prezent personalul medico-sanitar și de asistență socială beneficiază de venituri salariale care nu îl motivează să își desfășoare activitatea în unități sanitare și de asistență socială din țara noastră, înregistrându-se în ultima perioadă migrări masive ale acestuia către unități din alte țări,

având în vedere importanța deosebită a acestor sectoare în dezvoltarea generală a societății românești, se impune asigurarea unei remunerații mai atractive pentru aceste categorii de personal. Astfel, o mai bună motivare a acestuia ar putea conduce la creșterea performanțelor profesionale și, implicit, la o mai bună desfășurare a actului medical și a serviciilor sociale pentru a răspunde nevoilor sociale și creșterii calității vieții prin menținerea în sistemul public sanitar și de asistență socială a unui personal calificat și cu experiență.

Luarea acestor măsuri în regim de urgență se impune avându-se în vedere necesitatea elaborării legii bugetului de stat de stat pe anul 2015.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Reviste (1)

(1) Începând cu 1 ianuarie 2015, pentru personalul din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unități medico- sociale, și al sistemului public de asistență socială, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază, astfel cum a fost acordat pentru luna decembrie 2014, se majorează cu 100 lei. Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul personalului din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unități medico-sociale, și sistemului public de asistență socială care în anul 2015 beneficiază de majorarea salariului de bază cu sume mai mari de 100 lei, ca urmare a majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Modificări (1)

(3) Cuantumul sporurilor, indemnizațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (1) și (2), se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Art. 2. - Reviste (1)

(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin sistemul public sanitar se înțelege unitățile sanitare publice cu și fără paturi, centrele de diagnostic și tratament, centrele medicale, centrele de sănătate, centrele de sănătate multifuncționale, unitățile specializate de urgență și transport sanitar publice, inclusiv unitățile sanitare aflate în subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, personalul din rețeaua de medicină școlară și asistență medicală comunitară, precum și alte unități sanitare și medico-sociale publice. Modificări (1), Reviste (1)

(2) În categoria unităților sanitare se includ și unitățile nominalizate în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, finanțate integral de la bugetul de stat și din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Sănătății.

Art. 3. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (3)

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin sistemul public de asistență socială se înțelege instituțiile și unitățile publice de asistență socială care furnizează servicii sociale.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Nicolae Bănicioiu
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb

București, 4 noiembrie 2014.

Nr. 70.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 1 alin. (1) și art. 3 din O.U. G. nr. 70/2014, art. II din Legea nr. 293/2015 cu referire la atribuțiile prevăzute de art. 12 alin. (5) din Legea nr. 416/2001 și art. 24 alin. (1) și (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 pentru a se stabili dacă secretarul unei comune poate fi considerat personal din cadrul sistemului public de asistență socială
Decizia nr. 78 din 12 noiembrie 2018 în dosarul nr. x/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2019
;
se încarcă...