ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății" | Ordonanță de urgență 69/2014

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: - 1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății"

2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care sunt persoane juridice române, precum și reprezentanții legali ai deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, au obligația de a plăti trimestrial pentru medicamentele incluse în programele naționale de sănătate, precum și pentru medicamentele, cu sau fără contribuție personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripție medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc și pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializă, suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, contribuțiile trimestriale calculate conform prezentei ordonanțe de urgență."

3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, reprezentant legal este persoana juridică română împuternicită de către deținătorul autorizației de punere pe piață care nu este persoană juridică română pentru a duce la îndeplinire obligațiile legale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență."

4. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Procentul «p» se calculează astfel:

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...