Art III | Ordonanță de urgență 69/2014

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art II Art IV

Art. III. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și în situația introducerii unor noi medicamente în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011, cu completările ulterioare, au obligația să se înregistreze fiscal la Agenția Națională de Administrare Fiscală, în condițiile în care nu sunt înregistrați ca plătitori de contribuții potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011, cu completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...