CAPITOLUL II Procedura de obținere a atestatului de producător -
← Art 3
CAPITOLUL II Procedura de obținere a atestatului de producător -
Art 5 →

Art. 4. -

(1) Atestatul de producător se eliberează de către primar în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, constituite potrivit legii și organizate la nivel local și județean, care se înregistrează la primăriile comunelor, orașelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului București și care nominalizează cel puțin un reprezentant în acest scop. Modificări (2)

(2) Pentru autoritățile administrației publice locale la care nu s-a înregistrat nicio structură asociativă prevăzută la alin. (1), prevederile art. 3 alin. (4) și (5) se duc la îndeplinire de către o entitate teritorială din subordine sau în coordonare, stabilită în condițiile legii, în acest scop, de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau de către consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, după caz.

(3) În vederea înregistrării, structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură depun la primăriile la care solicită înregistrarea următoarele documente: Modificări (1)

a) certificatul de identificare fiscală;

b) hotărârea judecătorească definitivă de constituire;

c) statutul, care să prevadă exercitarea de atribuții privind furnizarea de servicii de consultanță, informarea și certificarea calității de producător a fermierilor;

d) situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar anterior înregistrării prevăzute la alin. (1), depuse/transmise la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, cu excepția structurilor asociative constituite în cursul anului în care se solicită înregistrarea la primărie;

e) documentul care atestă afilierea la o organizație/federație/confederație reprezentativă la nivel național, după caz.

(4) Primarii asigură condițiile necesare pentru informarea publică cu privire la structurile și entitățile prevăzute la alin. (1) și (2), prin afișarea și actualizarea listelor cu acestea la primării, precum și prin publicarea pe paginile de internet ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale respective. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...