Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Norma nr. 20/2014 privind cotele de contribuție datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2015 până la 31 august 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Normă 17/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 5 lit. b) și ale art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 60 alin. 2, 21 și alin. 4 lit. e) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 8 octombrie 2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. 1. -

(1) Începând cu exercițiul financiar 2015 se stabilesc următoarele cote de contribuție datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților:

a) 1% cota de contribuție pentru asigurările generale;

b) 0,4% cota de contribuție pentru asigurările de viață.

(2) Cotele stabilite potrivit alin. (1) se aplică asupra volumului de prime brute încasate din activitatea de asigurări directe aferentă asigurărilor generale și, respectiv, asigurărilor de viață.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru contribuția asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 3 noiembrie 2008.

Art. 3. -

Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Mișu Negrițoiu

București, 24 octombrie 2014.

Nr. 20.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...