Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 105/2014 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final și pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piața de echilibrare a energiei electrice

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 octombrie 2014 până la 11 februarie 2020, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 234/2019.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (1) lit. h) și alin. (2) și (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Furnizorii de energie electrică, operatorul de transport și de sistem, operatorii de distribuție și clienții finali de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2009 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 9 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Alineatul (1) al articolului 8 din anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piața de echilibrare de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 7 decembrie 2010, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Un titular de licență participant la piața angro de energie electrică își poate modifica statutul asumat față de operatorul pieței de echilibrare (OPE) privind responsabilitatea echilibrării pentru punctele de racordare proprii sau ale clienților finali pe care îi deservește, în oricare zi a unei luni calendaristice, având obligația de a furniza toate informațiile necesare către operatorii de rețea, operatorul central de măsurare (OMEPA) și OPE cu minimum două zile lucrătoare anterior zilei calendaristice din care se aplică respectivul statut."

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț

București, 22 octombrie 2014.

Nr. 105.

ANEXĂ

PROCEDURĂ
privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...