Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 107/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienții noncasnici în perspectiva eliminării prețurilor finale reglementate

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (2) lit. a) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Prezentul ordin stabilește unele măsuri cu privire la furnizarea gazelor naturale la clienții noncasnici în perspectiva eliminării prețurilor finale reglementate pentru această categorie de clienți finali.

(2) Ordinul se aplică în relația dintre furnizorii de gaze naturale și clienții noncasnici din portofoliul propriu care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate și nu au optat pentru furnizarea în regim negociat.

Art. 2. - Derogări (2)

Clienții noncasnici prevăzuți la art. 1 alin. (2) trebuie să își aleagă furnizorul de gaze naturale și să încheie cu acesta un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, fie prin negociere directă a prețului și a condițiilor comerciale, fie prin acceptarea unei oferte-tip a furnizorului respectiv, până cel târziu la data de 31 decembrie 2014, în perspectiva eliminării prețurilor finale reglementate.

Art. 3. -

(1) Prin derogare de la prevederile art. 2, în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2015, în privința clienților noncasnici care nu au încheiat, în conformitate cu dispozițiile art. 2, un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, furnizarea gazelor naturale se realizează în baza contractelor de furnizare a gazelor naturale în vigoare la data de 31 decembrie 2014, cu excepția clauzelor din cuprinsul acestora privind prețul final reglementat. Modificări (1)

(2) În situația prevăzută la alin. (1), furnizorii de gaze naturale au obligația de a asigura furnizarea gazelor naturale la prețul aferent ofertei comunicate clientului în condițiile prevăzute la art. 4.

Art. 4. -

În perioada 1 noiembrie-31 decembrie 2014, furnizorii de gaze naturale au obligația să informeze lunar, în scris, clienții noncasnici din portofoliul propriu care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate și nu au optat pentru furnizarea în regim negociat, prin transmiterea unei notificări cu privire la următoarele aspecte:

a) încetarea aplicabilității prețurilor finale reglementate pentru clienții noncasnici începând cu data de 1 ianuarie 2015, cu indicarea temeiului legal aferent;

b) necesitatea exercitării dreptului de eligibilitate și încheierii, până la data de 31 decembrie 2014, a contractelor de vânzare-cumpărare aferente furnizării gazelor naturale în regim negociat;

c) oferta propusă de către furnizorul de gaze naturale pentru situația în care clientul noncasnic alege să își exercite dreptul de eligibilitate și să încheie cu furnizorul actual un contract de vânzare-cumpărare, aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat;

d) opțiunile clientului noncasnic în situația neacceptării ofertei propuse de furnizorul actual, respectiv:

(i) posibilitatea exercitării dreptului de eligibilitate prin încheierea unui nou contract prin negocierea acestuia cu furnizorul actual, respectiv acceptarea unei oferte-tip publicate de către acesta, sau schimbarea furnizorului de gaze naturale, cu precizarea că "Lista operatorilor economici, titulari de licență de furnizare a gazelor naturale" este publicată pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE;

(ii) asigurarea furnizării gazelor naturale de către furnizorul actual în baza contractului de furnizare a gazelor naturale în vigoare, la prețul final reglementat până la data de 31 decembrie 2014 și la prețul din oferta propusă de către acesta, începând cu data de 1 ianuarie 2015 și până la data încheierii de către clientul noncasnic a unui contract de vânzare-cumpărare aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2015.

Art. 5. -

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, furnizorii de gaze naturale care au în portofoliul propriu clienți noncasnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate și nu au optat pentru furnizarea în regim negociat au obligația de a transmite ANRE modelul propriu de notificare, în care să se regăsească toate cerințele în materie de informare prevăzute la art. 4.

(2) Până la data de 31 decembrie 2014, furnizorii de gaze naturale prevăzuți la alin. (1) au obligația de a raporta lunar ANRE documente justificative din care să rezulte îndeplinirea obligațiilor de notificare prevăzute la art. 4 către toți clienții noncasnici din portofoliul propriu care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate și care nu au optat pentru furnizarea în regim negociat.

(3) Pentru perioada 1 ianuarie -30 iunie 2015, furnizorii de gaze naturale prevăzuți la alin. (1) au obligația de a raporta lunar, până cel târziu la data de 20 a lunii în curs, pentru luna precedentă, datele referitoare la activitatea de furnizare desfășurată în condițiile prevăzute la art. 3, prin macheta care va fi comunicată acestora de ANRE. Modificări (1)

Art. 6. -

Furnizorii de gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul ANRE vor urmări respectarea acestora.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2014.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț

București, 22 octombrie 2014.

Nr. 107.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...