Guvernul României

Hotărârea nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 octombrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 129 alin. (5)-(7) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Prezenta hotărâre stabilește cuantumul limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum și sumele de bani pentru nevoi personale și cuantumul alocației de hrană, pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial și pentru mamele protejate în centre maternale, precum și cuantumul alocației de hrană pentru copiii din serviciile de zi publice.

Art. 2. -

Sumele stabilite potrivit prevederilor art. 1, pe grupe de vârstă, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se aplică începând cu data de 1 decembrie 2014.

Art. 3. -

Începând cu data de 1 decembrie 2014 se abrogă punctele A și B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 23 aprilie 2008.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învățământ superior,
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu
Ministrul sănătății,
Nicolae Bănicioiu

București, 15 octombrie 2014.

Nr. 904.

ANEXĂ

LIMITELE MINIME
de cheltuieli aferente drepturilor la hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum și sume de bani pentru nevoi personale, prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

A. Hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive

Grupa de vârstă Valoarea alocației de hrană
(lei/zi/copil/tânăr)
Valoare drepturi îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive
(lei/an/copil/tânăr)
De la 0 până la 3 ani inclusiv 12,00 366,00
De la 3 până la 7 ani inclusiv * 16,60 498,00
De la 7 până la 14 ani inclusiv * 16,60 611,00
De la 14 până la 18 ani inclusiv * 16,60 754,00
De la 18 până la 26 ani inclusiv * 16,60 844,00
Mama protejată în centru maternal 16,60 844,00
Copil beneficiar serviciu de zi ** 12,00 -

* Se aplică și copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, inclusiv celor școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

** Se aplică și copiilor din creșe și alte unități de educație timpurie.

B. Sume de bani pentru nevoi personale

Beneficiar Valoarea
(lei/lună)
Copiii și tinerii care beneficiază de o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, precum și pentru mamele protejate în centre maternale 28,00

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...