Contract colectiv de muncă la nivel de unitate

Modele (1)

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ LA NIVEL DE UNITATE

PĂRȚILE

În temeiul Legii nr. 62/2011, între:

1. UNITATEA:

Societatea _______________ , cu sediul în _________________ , nr. înmatriculare _______________ la Oficiul Registrului Comertului _________ , CUI/CF:____________________ , Cont bancar nr_______________ , Banca _____________ sucursala___________ , Telefon____________ , e-mail__________________ , reprezentata legal de dl/d-na ___________________ , în calitate de: _____________________ , identificat(a) prin: __________________ , Telefon______________ e-mail__________ , în calitate de ANGAJATOR, PATRON,

și

2. SALARIAȚII,

reprezentați, potrivit prevederilor Legii nr. 62/2011 de către - Sindicatul ________ din _________ se încheie următorul contract colectiv de muncă la nivel de unitate.

* (În cazul în care salariații au doar un reprezentant: 21 Salariații reprezentati legal de dl/d-na_________ , în calitate de__________ , identificat(ă) prin ___________ , Telefon _________ e-mail ____________ , ales ca reprezentant al Salariatilor în baza procesului verbal _________ din data de ______________ , )

au convenit incheierea prezentului contract colectiv de muncă.

CAP. 1 DISPOZIȚII GENERALE

TEMEI LEGAL

Art. 1

(1) Părțile contractante, pe deplin egale și libere în negocierea acestui contract colectiv de muncă la nivel de unitate, se obligă să respecte prevederile acestuia.

(2) La încheierea contractului colectiv de muncă s-a avut în vedere legislația în vigoare. *

(3) Prezentul contract colectiv de muncă reprezintă izvor de drept.

(4) Angajatorul recunoaște libera exercitare a dreptului sindical și libertatea de opinie a fiecărui salariat, în conformitate cu legislația internă și în concordanță cu convențiile internaționale pe care România le-a ratificat.

* A se vedea: Codul muncii, Legea nr. 62/2011, Legea nr. 319/2006 , H.G. nr. 1425/2006, HG 871/2013, Procesul verbal ________ de încheiere a ședinței de negociere a prezentului contract colectiv de muncă unic la nivel de unitate și de numire a reprezentantului legal al salariaților și alte legi specifice în cazul în care avem doar un reprezentant.

FUNDAMENTARE, SCOP

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...