Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură

Ordinul nr. 856/2014 privind prelucrarea apelurilor de urgență primite de la Sistemul național unic pentru apeluri de urgență la numărul 112 referitoare la transportul materialelor lemnoase

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 759 din 20 octombrie 2014.

În vigoare de la 20 octombrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 32.961 din 9 octombrie 2014 al Direcției politici, strategii și proiecte în silvicultură,

în temeiul prevederilor art. 102 lit. c) și art. 122 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru ape, păduri și piscicultură, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Prin grija autorității publice centrale care răspunde de silvicultură se organizează Centrul de expertiză și coordonare la distanță, denumit în continuare Centrul APCRS, care va funcționa ca structură specializată în furnizarea de informații specifice necesare resurselor de intervenție în soluționarea urgențelor referitoare la transportul materialelor lemnoase sesizate către Serviciul de urgență 112, potrivit art. 3 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008.

(2) Furnizarea informațiilor specifice prevăzută la alin. (1) se face în urma interogării bazei de date a Sistemului informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL, prevăzut la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Centrul APCRS prelucrează prin interogarea bazelor de date din SUMAL informațiile primite de la centrele unice pentru apeluri de urgență prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008, referitoare la transportul materialelor lemnoase, corespunzător atribuțiilor acestor centre prevăzute la art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008.

(4) Centrul APCRS este dotat cu sistemele tehnice electronice necesare accesului în SUMAL și în Sistemul național unic pentru apeluri de urgență în scopul preluării apelurilor de urgență referitoare la transportul materialelor lemnoase redirecționate de centrele unice pentru apeluri de urgență.

(5) Funcționarea Centrului APCRS este asigurată permanent.

Art. 2. -

(1) Centrul APCRS verifică în baza de date SUMAL validitatea codului unic online prevăzut la art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, cod asociat numărului de înmatriculare al mijlocului de transport al materialelor lemnoase comunicat de către centrele unice pentru apeluri de urgență și corespunzător datei și orei la care s-a primit sesizarea. În lipsa numărului de înmatriculare al mijlocului de transport nu este posibilă identificarea codului unic online alocat transportului sesizat, fapt pentru care Centrul APCRS nu va fi apelat în sistemul 112.

(2) Dacă Centrul APCRS constată validitatea codului unic online prevăzut la alin. (1), comunică aceasta operatorilor din centrele unice pentru apeluri de urgență pentru a închide fișa apelului.

(3) Dacă Centrul APCRS constată că nu există codul unic valid prevăzut la alin. (1), comunică aceasta operatorilor din centrele unice pentru apeluri de urgență, care vor transfera apelurile și către dispeceratul de urgență al inspectoratului județean de poliție competent teritorial, respectiv al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pentru a acționa conform competențelor.

Art. 3. -

(1) La solicitarea polițiștilor care constată lipsa sau invaliditatea codului unic sau lipsa înscrierii pe avizul de însoțire a unui cod offline, inspecția silvică și de vânătoare/inspectoratul teritorial de regim silvic și de vânătoare asigură prezența de urgență la fața locului a personalului specializat al ocoalelor silvice în vederea stabilirii speciei sau grupelor de specii, dimensiunii și volumului materialului lemnos, precum și pentru preluarea în custodie a materialului lemnos reținut în vederea stabilirii provenienței.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) asigură sprijinul tehnic și logistic solicitat de către polițiști.

(3) Inspectoratele teritoriale de regim silvic și de vânătoare stabilesc, pentru fiecare județ din zona de competență, respectiv pentru municipiul București, și comunică inspectoratelor de poliție județene, respectiv Direcției Generale de Poliție a Municipiului București numerele de telefon la care polițiștii prevăzuți la alin. (1) solicită intervenția personalului specializat al ocoalelor silvice.

Art. 4. -

Șefii ocoalelor silvice de stat și private au obligația de a nominaliza persoana/persoanele care, în regim de permanență, are/au responsabilitatea de a se deplasa de urgență la fața locului în vederea acordării sprijinului de specialitate, tehnic și logistic, necesar polițiștilor, precum și de a stabili și a comunica la inspecția silvică și de vânătoare/inspectoratul teritorial de regim silvic și de vânătoare numărul/numerele de telefon la care se poate solicita acest sprijin, în caz contrar aplicându-se sancțiunea revocării avizului pentru numirea în funcție a șefilor ocoalelor silvice private sau, după caz, sancțiunile administrative în cazul șefilor ocoalelor silvice de stat.

Art. 5. -

Inspectoratele teritoriale de regim silvic și de vânătoare întocmesc evidența solicitărilor și a acțiunilor realizate cu echipajele de poliție și cu ocoalele silvice.

Art. 6. -

Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură inițiază demersurile necesare în vederea încheierii unui protocol de cooperare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale și cu Inspectoratul General al Poliției Române în scopul stabilirii modalităților concrete de acțiune între părți, potrivit obligațiilor legale ce le revin acestora.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură,
Doina Adriana Pană

București, 14 octombrie 2014.

Nr. 856.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...