Consiliul Comunităților Europene

Regulamentul nr. 352/1978 privind atribuirea cauțiunilor sau garanțiilor constituite în cadrul politicii agricole comune și nerestituite
Număr celex: 31978R0352

Modificări (...)

În vigoare de la 22 februarie 1978

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 43,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 729/70 al Consiliului din 21 aprilie 1970 privind finanțarea politicii agricole comune, modificat ultima dată de Regulamentul (CEE) nr. 2788/72, în special articolul 2 alineatul (2) și articolul 3 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Adunării Parlamentare,

întrucât numeroase cauțiuni care urmează a fi constituite cu ocazia operațiunilor privind produsele agricole sunt prevăzute în regulamentele comunitare; întrucât este necesară determinarea atribuirii lor în cazul în care acestea sunt reținute;

întrucât, în cea mai mare parte a cazurilor în care cauțiunile sunt reținute, Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) suportă un prejudiciu financiar, fie pentru că a finanțat o măsură fără ca operatorul să își fi respectat obligațiile, fie pentru că nerespectarea de către operator a obligațiilor sale antrenează, drept urmare, cheltuieli din partea FEOGA; întrucât acest prejudiciu trebuie recuperat, prin utilizarea cauțiunilor reținute, pentru acoperirea cheltuielilor angajate de FEOGA;

întrucât trebuie prevăzut ca acele cauțiuni care nu acoperă riscul unui prejudiciu financiar al FEOGA să rămână la dispoziția statelor membre;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...