Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 814/2000 privind acțiunile de informare cu privire la politica agricolă comună
Număr celex: 32000R0814

Modificări (...)

În vigoare de la 20 aprilie 2000

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Aviz emis pe 17 martie 2000 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

Întrucât:

(1) Articolele 32 - 38 din tratat prevăd aplicarea unei politici agricole comune.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind finanțarea politicii agricole comune prevede că măsurile destinate furnizării de informații privind politica agricolă comună urmează să fie finanțate de secțiunea Garantare a FEOGA.

(3) Ar trebui menținute principalele aspecte practice ale politicii actuale de informare în cadrul politicii agricole comune (PAC).

(4) În conformitate cu articolul 22 alineatul 1 din Regulamentul financiar din 21 decembrie 1977, aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, executarea creditelor bugetare pentru acțiuni comunitare necesită adoptarea în prealabil a unui act de bază. Potrivit Acordului interinstituțional din 13 octombrie 1998 privind bazele legale ale bugetului și execuția acestuia, este necesar, de asemenea, un act de bază pentru măsurile cuprinse în prezentul regulament.

(5) Politica agricolă comună este deseori înțeleasă greșit datorită unui deficit de informații. Singura modalitate de a corecta această situație este prin intermediul unei strategii de comunicare și informare coerentă, obiectivă și globală.

(6) Problemele referitoare la politica agricolă comună și la evoluția acesteia ar trebui explicate atât agricultorilor, cât și celorlalte părți direct interesate, precum și publicului larg din interiorul și din afara Comunității. Aplicarea adecvată a PAC depinde în mare parte de explicațiile date tuturor actorilor implicați și necesită integrarea acțiunilor de informare, care sunt considerate elemente de gestionare a acestei politici.

(7) Ar trebui definite acțiunile prioritare pe care le poate susține Comunitatea.

(8) Organizațiile care îi reprezintă pe cei activi în agricultură și în zonele rurale, în special organizațiile de agricultori, asociațiile consumatorilor și asociațiile de protecție a mediului, sunt indispensabile pentru informarea membrilor lor cu privire la politica agricolă comună și transmiterea la Comisie a avizelor părților interesate, în general, și a agricultorilor, în special.

(9) Deoarece PAC este prima și cea mai extinsă politică integrată a Comunității, aceasta ar trebui explicată publicului larg. În consecință, alte părți care ar putea să prezinte proiecte de informare, de natură să faciliteze îndeplinirea acestui obiectiv, ar trebui să fie eligibile pentru a face propuneri.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...