Guvernul României

Hotărârea nr. 863/2014 privind stabilirea pentru anul 2014 a cuantumului plăților directe unice pe suprafață, plăților separate pentru zahăr și plăților specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 octombrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările și completările ulterioare, și al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările ulterioare,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014, precum și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.044/2014 al Comisiei din 3 octombrie 2014 de stabilire, pentru anul 2014, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă cuantumul plăților care se acordă pentru anul 2014 în sectorul vegetal, ca mecanisme de susținere a producătorilor agricoli, prin aplicarea următoarelor scheme:

a) schema de plată unică pe suprafață;

b) schema de plată separată pentru zahăr;

c) schema de plată specifică pentru orez din zonele defavorizate, altele decât zona montană.

Art. 2. -

Beneficiarii plăților efectuate în cadrul schemelor de plăți sunt cei prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Cuantumul plăților pentru anul 2014, care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. -

Plățile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4102 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2014 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 342 din 1 octombrie 2014.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat

București, 7 octombrie 2014.

Nr. 863.

ANEXĂ

LISTA
cuprinzând cuantumul maxim al plăților pentru anul 2014, care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată

Nr. crt. Specificare Cuantumul maxim al plăților*)
(euro/ha)
Schema de plată unică pe suprafață Schema de plată separată pentru zahăr Schema de plată specifică pentru orez din zonele defavorizate, altele decât zona montană
0 1 2 3 4
Teren arabil
Cereale pentru boabe
1. grâu comun 156,89 - -
2. grâu dur 156,89 - -
3. triticale 156,89 - -
4. secară 156,89 - -
5. orz 156,89 - -
6. orzoaica 156,89 - -
7. ovăz 156,89 - -
8. porumb 156,89 - -
9. porumb zaharat 156,89 - -
10. sorg 156,89 - -
11. orez 156,89 - 300,00
12. mei 156,89 - -
13. hrișcă 156,89 - -
14. alte cereale pentru boabe 156,89 - -
Plante proteice (leguminoase pentru boabe)
15. mazăre pentru boabe 156,89 - -
16. fasole pentru boabe 156,89 - -
17. linte 156,89 - -
18. bob 156,89 - -
19. lupin 156,89 - -
20. alte leguminoase pentru boabe (năut) 156,89 - -
Plante industriale și medicinale
21. floarea-soarelui 156,89 - -
22. rapiță 156,89 - -
23. soia 156,89 - -
24. in pentru ulei 156,89 - -
25. alte oleaginoase 156,89 - -
26. in pentru fibră 156,89 -
27. cânepă pentru fibră 156,89 - -
28. tutun 156,89 - -
29. fenicul 156,89 - -
30. levănțică 156,89 - -
31. mentă 156,89 - -
32. anason 156,89 - -
33. alte plante medicinale și aromatice 156,89 - -
34. alte plante industriale 156,89 - -
35. arahide 156,89 - -
36. mac 156,89 - -
37. ricin 156,89 - -
38. susan 156,89 - -
39. șofrănel 156,89 - -
Plante tuberculifere
40. cartofi timpurii 156,89 - -
41. cartofi semitimpurii 156,89 - -
42. cartofi târzii 156,89 - -
43. alte culturi de cartof 156,89 - -
44. cartofi pentru sămânță 156,89 - -
Plante rădăcinoase
45. sfecla de zahăr 156,89 379,17 -
46. sfeclă furajeră 156,89 - -
Legume proaspete, pepeni
47. legume proaspete 156,89 - -
48. pepeni verzi și galbeni 156,89 - -
49. căpșun 156,89 - -
50. cicoare 156,89 - -
51. flori și plante ornamentale 156,89 - -
52. pajiști temporare (artificiale, însămânțate pe teren arabil pentru mai puțin de 5 ani) 156,89 - -
53. plante de nutreț 156,89 - -
54. lot semincer 156,89 - -
55. alte culturi în teren arabil 156,89 - -
56. teren necultivat 156,89 - -
57. teren sub sere și solare-cultivat 156,89 - -
58. teren sub sere și solare-necultivat 156,89 - -
Pajiște permanentă
59. pajiști permanente comunale utilizate în comun 156,89 - -
60. pajiști permanente utilizate în comun 156,89 - -
61. pășuni permanente comunale utilizate individual 156,89 - -
62. pajiști permanente utilizate individual 156,89 - -
63. livadă tradițională utilizată extensiv 156,89 - -
Cultura permanentă
Pomi fructiferi
64. meri 156,89 - -
65. peri 156,89 - -
66. pruni 156,89 - -
67. caiși și zarzări 156,89 - -
68. piersici 156,89 - -
69. cireși și vișini 156,89 - -
70. gutui 156,89 - -
71. duzi 156,89 - -
72. alți pomi fructiferi 156,89 - -
Castani, nuci, aluni și alte specii înrudite
73. castani 156,89 - -
74. nuci și aluni 156,89 - -
75. alte specii înrudite 156,89 - -
76. hamei 156,89 - -
Arbuști fructiferi
77. zmeur 156,89 - -
78. coacăz 156,89 - -
79. alți arbuști fructiferi 156,89 - -
Pepiniere
80. pepiniere viticole și plantații portaltoi 156,89 - -
81. pepiniere pomicole 156,89 - -
82. pepiniere forestiere 156,89 - -
83. alte pepiniere 156,89 - -
Alte culturi permanente
84. teren în pregătire pentru livezi 156,89 - -
85. teren în pregătire pentru vii 156,89 - -
86. teren în pregătire pentru alte culturi permanente 156,89 - -
87. Plante energetice nonalimentare (nonagricole) 156,89 - -
Vie
88. vii pe rod cu struguri nobili pentru vin 156,89 - -
89. vii pe rod cu struguri de masă 156,89 - -
90. vii tinere neintrate pe rod 156,89 - -
91. vii cu soiuri hibride interspecifice pentru vin 156,89 - -
92. vii înființate prin programul de restructurare/reconversie 156,89 - -
93. suprafață defrișată prin programul de primă defrișare 156,89 - -

*) Dacă suprafețele totale pentru care se solicită plăți în cadrul schemelor de plată depășesc suprafețele naționale de referință, cuantumul plăților se reduce proporțional.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...