Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3001/2014 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 octombrie 2014 până la 31 ianuarie 2016, fiind abrogat prin Ordin 3649/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Alineatul (2) al articolului 2 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 26 noiembrie 2013, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de administrațiile județene ale finanțelor publice și de Direcția generală regională a finanțelor publice București, prin Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii, după caz, în a căror rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul care le-a înființat."

Art. II. -

Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de planificare, monitorizare și sinteză, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală regională a finanțelor publice București, administrațiile județene ale finanțelor publice, precum și administrațiile finanțelor publice implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu Ștefan Diaconu

București, 1 octombrie 2014.

Nr. 3.001.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...