Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 1047/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește strategiile naționale sau regionale care trebuie să fie elaborate de către statele membre în cadrul programului de distribuire a laptelui în școli
Număr celex: 32014R1047

Modificări (1)

În vigoare de la 10 octombrie 2014 până la 12 ianuarie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, în special articolul 27 alineatul (1) litera (b),

întrucât:

(1) Articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede că, începând cu 1 august 2015, statele membre care doresc să participe la programul de distribuire a laptelui în școli trebuie să aibă în prealabil o strategie, la nivel național sau regional, pentru punerea în aplicare a acestuia.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...