Prim-ministru

Decizia nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Modificări (8)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 octombrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere propunerea formulată de viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, prin Adresa înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/4.288 din 26 septembrie 2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 3 alin. (8) și (9) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, următoarele persoane se numesc în Consiliul de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară:

1. Marius Arthur Ursu - președinte, director general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară; Modificări (2)

2. Iohan Neuner - membru, rector al Universității Tehnice de Construcții București; Modificări (1)

3. Sergiu Țâra - membru, director executiv - Asociația Comunelor din România; Modificări (1)

4. Sorin Sergiu Marina - membru, notar public - Uniunea Notarilor Publici din România; Modificări (2)

5. Melania Rusnac - membru, director general - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

6. Diana Doina Țenea - membru, director general - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; Modificări (2)

7. Iuliana Mihaela Zobuian - membru, director cabinet - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; Modificări (2)

8. Antonie Călcioiu - membru, director - Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților;

9. Adrian Ștefancu - membru, director - Asociația Municipiilor din România. Modificări (2)

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă:

a) Decizia prim-ministrului nr. 456/2012 privind numirea unor membri în Consiliul de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 27 august 2012, cu modificările ulterioare;

b) Decizia prim-ministrului nr. 463/2012 privind numirea unor membri în Consiliul de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 4 septembrie 2012, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru

București, 1 octombrie 2014.

Nr. 270.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...