Curtea Constituțională - CCR

Hotărârea nr. 22/2014 privind contestarea înregistrării candidaturilor domnilor Kelemen Hunor, Elena-Gabriela Udrea, Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, William Gabriel Brînză, Constantin Rotaru, Corneliu Vadim-Tudor, Cristian-Dan Diaconescu, Gheorghe Funar, Zsolt Szilagyi, Mirel-Mircea Amariței, Teodor Viorel Meleșcanu, Victor-Viorel Ponta, Iohannis Klaus-Werner și Monica-Luisa Macovei la alegerile pentru Președintele României din anul 2014

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 septembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Augustin Zegrean - președinte
Valer Dorneanu - judecător
Toni Greblă - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ștefan Minea - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Marieta Safta - prim-magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

La data de 25 septembrie 2014 a fost înregistrată la Curtea Constituțională Adresa Biroului Electoral Central cu nr. 140/C/BEC/P/2014 din 25.09.2014, prin care a fost transmisă contestația formulată de domnul Răzvan Dumitrescu împotriva înregistrării candidaturilor domnilor Kelemen Hunor, Elena-Gabriela Udrea, Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, William Gabriel Brînză, Constantin Rotaru, Corneliu Vadim-Tudor, Cristian-Dan Diaconescu, Gheorghe Funar, Zsolt Szilagyi, Mirel-Mircea Amariței, Teodor Viorel Meleșcanu, Victor-Viorel Ponta, Iohannis Klaus-Werner și Monica-Luisa Macovei la alegerile pentru Președintele României din anul 2014.

Contestația formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 885F/2014, la care au fost atașate propunerile de candidatură ale domnilor Kelemen Hunor, Elena-Gabriela Udrea, Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, William Gabriel Brînză, Constantin Rotaru, Corneliu Vadim-Tudor, Cristian-Dan Diaconescu, Gheorghe Funar, Zsolt Szilagyi, Mirel-Mircea Amariței, Teodor Viorel Meleșcanu, Victor-Viorel Ponta, Iohannis Klaus-Werner și Monica-Luisa Macovei, împreună cu deciziile nr. 17D/24.09.2014, nr. 18D/24.09.2014, nr. 19 D/24.09.2014, nr. 20 D/24.09.2014, nr. 21 D/24.09.2014, nr. 22 D/24.09.2014, nr. 23 D/24.09.2014, nr. 24D/24.09.2014, nr. 25D/24.09.2014, nr. 26D/24.09.2014, nr. 27D/24.09.2014, nr. 11D/18.09.2014, nr. 13D/22.09.2014, nr. 15D/22.09.2014, transmise de Biroul Electoral Central cu adresele înregistrate la Curtea Constituțională cu nr. 4.237 din 24 septembrie 2014, nr. 4.238 din 24 septembrie 2014, nr. 4.239 din 24 septembrie 2014, nr. 4.243 din 24 septembrie 2014, nr. 4.242 din 24 septembrie 2014, nr. 4.241 din 24 septembrie 2014, nr. 4.244 din 24 septembrie 2014, nr. 4.245 din 24 septembrie 2014, nr. 4.240 din 24 septembrie 2014, nr. 4.246 din 24 septembrie 2014, nr. 4.247 din 24 septembrie 2014, nr. 4.140 din 18 septembrie 2014, nr. 4.192 din 23 septembrie 2014, nr. 4.191 din 23 septembrie 2014.

În temeiul dispozițiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și ale art. 68 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, contestațiile se soluționează fără înștiințarea părților, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării și a celorlalte documente aflate la dosar.

În contestația formulată, domnul Răzvan Dumitrescu arată că, potrivit art. 4 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, candidaturile depuse trebuie susținute de cel puțin 200.000 de alegători, iar un alegător poate susține un singur candidat. Cei 14 candidați acceptați au depus liste de susținători totalizând 7.705.000 semnături. Numărul total de alegători din România fiind de 18.344.071, rezultă că 42,06% din populația cu drept de vot din România "și-a exprimat deja, în scris și sub semnătură, susținerea pentru un anume candidat la funcția de Președinte al României". Aceasta ar însemna că "aproximativ unul din doi adulți și-a exprimat deja, în scris și sub semnătură, susținerea pentru un anume candidat". În continuare, analizând și prezența la vot din ultimii ani, contestatorul exprimă opinia potrivit căreia rezultatele numerice ale acestei etape a procesului electoral "nu par plauzibile" și "ridică cel puțin o suspiciune legitimă cu privire la corectitudinea listelor de susținători și implicit a anumitor candidaturi". Astfel fiind, apreciază că "este necesară intervenția Curții Constituționale pentru a cere Biroului Electoral Central de a verifica [...] corectitudinea și completitudinea listelor de susținători depuse de fiecare candidat, iar pe baza acestei verificări inițiale, Curtea Constituțională poate dispune în consecință cu privire la acceptarea sau nu a unor candidaturi".

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a contestației ca neîntemeiată, arătând că datele reținute de autorul contestației nu corespund cu cele transmise de Autoritatea Electorală Permanentă către Biroul Electoral Central, cu Adresa nr. 12.249 din 12 septembrie 2014, în care se reține că numărul alegătorilor cu domiciliul în România înscriși în Registrul electoral este de 18.313.698. Arată totodată că susținerile autorului se bazează pe calcule statistice, precum și faptul că doi dintre candidați sunt susținuți de alianțe politice cu un impact major în viața politică a României. Cât privește contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta arată că este tardivă.

C U R T E A,

examinând contestația în raport cu prevederile Constituției, ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum și documentele aflate la dosar, reține următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 146 lit. f) din Constituție, ale art. 37 și 38 din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, precum și celor ale art. 31 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, Curtea Constituțională este competentă să soluționeze contestația privind înregistrarea candidaturilor domnilor Kelemen Hunor, Elena-Gabriela Udrea, Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, William Gabriel Brînză, Constantin Rotaru, Corneliu Vadim-Tudor, Cristian-Dan Diaconescu, Gheorghe Funar, Zsolt Szilagyi, Mirel-Mircea Amariței, Teodor Viorel Meleșcanu, Victor-Viorel Ponta, Iohannis Klaus-Werner și Monica-Luisa Macovei la alegerile pentru Președintele României din anul 2014.

Examinând contestația, Curtea constată că atât condițiile de eligibilitate, cât și impedimentele constituționale pentru a fi ales în funcția de Președinte al României sunt prevăzute expres și limitativ în Constituție și în Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, iar motivele invocate de autorul contestației nu privesc nici încălcarea dispozițiilor constituționale și nici a dispozițiilor din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României.

Exprimarea unor suspiciuni cu privire la corectitudinea întocmirii listelor de susținători, pornind de la diverse calcule statistice, nu poate fi reținută ca fiind de natură să constituie o motivare în sensul prevederilor legale și constituționale incidente în materie. De altfel, contestația autorului constituie mai degrabă o cerere adresată Curții Constituționale de a dispune efectuarea unor verificări ale listelor de susținători, fără a se învedera, în concret, vreo nelegalitate cu privire la întocmirea acestora.

Cât privește contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta, Curtea constată că, potrivit art. 29 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, în termen de cel mult 48 de ore de la depunerea candidaturilor la funcția de Președinte al României, Biroul Electoral Central decide în sensul înregistrării sau respingerii înregistrării acestora. Prevederile art. 31 alin. (1) din aceeași lege dau dreptul candidaților, partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale și alegătorilor de a contesta înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor. Contestațiile pot fi formulate în cel mult de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut de art. 29 alin. (2) din aceeași lege.

Biroul Electoral Central a decis înregistrarea candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta pe data de 18 septembrie 2014. Contestația formulată de domnul Răzvan Dumitrescu împotriva înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Președintele României din anul 2014 a fost depusă la Curtea Constituțională pe data de 25 septembrie 2014. Față de aceste aspecte, Curtea constată că a fost tardiv introdusă contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta, fiind depășit termenul în care Legea nr. 370/2004 permite depunerea acestui tip de contestații.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constituție, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 și 38 din Legea nr. 47/1992, precum și al art. 31 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

H O T Ă R Ă Ș T E:

Respinge contestația formulată de domnul Răzvan Dumitrescu împotriva înregistrării candidaturilor domnilor Kelemen Hunor, Elena-Gabriela Udrea, Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, William Gabriel Brînză, Constantin Rotaru, Corneliu Vadim-Tudor, Cristian-Dan Diaconescu, Gheorghe Funar, Zsolt Szilagyi, Mirel-Mircea Amariței, Teodor Viorel Meleșcanu, Victor-Viorel Ponta, Iohannis Klaus-Werner și Monica-Luisa Macovei la alegerile pentru Președintele României din anul 2014.

Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
Prim-magistrat-asistent,
Marieta Safta

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...