Guvernul României

Hotărârea nr. 818/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 septembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

După alineatul (20) al articolului 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

"

(21) Până la 31 decembrie 2014 diferența nealocată și/sau rămasă neutilizată din plafonul de 500 milioane lei destinat exclusiv pentru garantarea finanțării prin program a achiziției de locuințe construite de ANL, alocat potrivit alin. (16) și (17), poate fi utilizată pentru emiterea de garanții potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv pentru garantarea finanțării prin program a achiziției de locuințe construite de ANL.

(22) Până la 31 decembrie 2014 finanțatorii care au beneficiat de alocări din plafonul destinat exclusiv pentru garantarea finanțării prin program a achiziției de locuințe construite de ANL sunt autorizați să utilizeze cu prioritate sumele alocate pentru emiterea de garanții potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare."

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov

București, 22 septembrie 2014.

Nr. 818.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...