Guvernul României

Hotărârea nr. 815/2014 privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță și stabilitate a Sistemului Electroenergetic Național în perioada 1 octombrie 2014-31 martie 2015

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 septembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 lit. p) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță și stabilitate a Sistemului Electroenergetic Național în perioada 1 octombrie 2014-31 martie 2015, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Autoritățile administrației publice prevăzute în anexa nr. 2 vor duce la îndeplinire, potrivit competențelor, prevederile programului prevăzut la art. 1.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
p. Ministrul economiei,
Maricel Popa,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru energie,
Răzvan-Eugen Nicolescu
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov

București, 22 septembrie 2014.

Nr. 815.

ANEXA Nr. 1

PROGRAMUL DE IARNĂ
în domeniul energetic pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță și stabilitate a Sistemului Electroenergetic Național în perioada 1 octombrie 2014-31 martie 2015

ANEXA Nr. 2

LISTA
autorităților administrației publice care vor duce la îndeplinire Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță și stabilitate a Sistemului Electroenergetic Național în perioada 1 octombrie 2014-31 martie 2015

• Departamentul pentru Energie, Ministerul Economiei

• Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
• Secretariatul General al Guvernului
• Consiliile locale și/sau județene implicate

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...