Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 1310/2014 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LCITA "Licențierea controlorilor de informare trafic aerian", ediția 1.0/2014

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 septembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 4 alin. (1) pct. 12 și art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR-LCITA "Licențierea controlorilor de informare trafic aerian", ediția 1.0/2014, prevăzută în anexa care face parte din prezentul ordin.

Art. 2. -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", ca agent aeronautic certificat pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană, precum și oricare alți agenți aeronautici certificați/autorizați să furnizeze servicii de navigație aeriană pentru traficul aerian general vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

În termen de 6 luni de la publicarea prezentului ordin, Autoritatea Aeronautică Civilă Română va emite procedurile și instrucțiunile de aeronautică civilă specifice de aplicare a prevederilor Reglementării aeronauticii civile române RACR-LCITA "Licențierea controlorilor de informare trafic aerian", ediția 1.0/2014. Acestea se vor publica pe website-ul propriu, www.caa.ro

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,
Virgil Dragoș Titea,
secretar de stat

București, 8 septembrie 2014.

Nr. 1.310.

ANEXĂ

REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-LCITA
"Licențierea controlorilor de informare trafic aerian", ediția 1.0/2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...