Dispoziții tranzitorii și finale | Ordonanță 14/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 13. -

Nerespectarea obligațiilor prevăzute de prezenta ordonanță atrage răspunderea disciplinară, contravențională, materială sau, după caz, penală, potrivit legii*).

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 597/2008 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 10 iunie 2008.

Art. 14. -

(1) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Interne și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului**).

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 16 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe, Ministerul Afacerilor Externe va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se află pe teritoriul României, aprobate prin ordin al ministrului, avizat de Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 15. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă:

a) Ordonanța Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005;

b) Hotărârea Guvernului nr. 514/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 3 mai 2005, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 16. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.***)

***) Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007.

Acesta este un fragment din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 14/2007:
Dispoziții generale
Declararea și preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate în proprietatea privată a statului
Venituri și cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...