Art II " | Ordonanță 14/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reproducem mai jos art II și III din Legea nr 65/2014, care nu sunt încorporate în textul republicat al Ordonanței Guvernului nr 14/2007 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale Legii nr 65/2014: - " -
Art. II. -

(1) La constatarea unor împrejurări privind săvârșirea unor fapte pentru care legea prevede aplicarea sancțiunii contravenționale, complementare a confiscării bunurilor, agentul constatator poate lua măsura provizorie de indisponibilizare a bunurilor respective în vederea confiscării, întocmind în acest sens un proces-verbal de indisponibilizare.

(2) Prin procesul-verbal de indisponibilizare încheiat conform alin. (1), agentul constatator înștiințează persoana la care s-au găsit bunurile asupra faptului că are posibilitatea, în termen de maximum 24 de ore, să depună la agentul constatator explicații scrise cu privire la împrejurările constatate și/sau să depună orice document pe care îl consideră relevant, după caz, de natură să determine revocarea măsurii provizorii prevăzute la alin. (1).

(3) Bunurile indisponibilizate potrivit alin. (2) se depozitează într-un spațiu stabilit de comun acord de agentul constatator cu persoana la care s-au găsit și pe cheltuiala acesteia, persoana rămânând responsabilă de păstrarea calității și integrității bunurilor, de luarea tuturor măsurilor pentru evitarea oricărui impact asupra calității mediului.

(4) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2), în funcție de faptele săvârșite și documentele depuse, agentul constatator dispune fie revocarea măsurii prevăzute la alin. (1), fie aplicarea sancțiunii contravenționale. Revocarea măsurii prevăzute la alin. (1) se motivează în scris și este avizată de șefii ierarhici ai agentului constatator și aprobată de conducătorul instituției din care face parte acesta.

(5) Sunt exceptate de la aplicarea procedurii prevăzute la alin. (1) bunurile a căror proveniență nu este dovedită de contravenient, în condițiile legii, și care au servit sau sunt destinate pentru activități comerciale ilicite, asupra cărora se dispune de îndată sancțiunea confiscării.

Acesta este un fragment din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 14/2007:
Art 7 Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 8 Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 9 Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 10 Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate în proprietatea privată a statului
Art 11 Venituri și cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 12 Venituri și cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 13 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 14 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 15 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 16 Dispoziții tranzitorii și finale
Art II "
Art III "
;
se încarcă...