Art 8 Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului | Ordonanță 14/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului -
Art. 8. -

(1) Bunurile supuse valorificării care, în perioada valorificării, au devenit necomercializabile, precum și cele care nu au putut fi valorificate vor fi distruse sub supravegherea unei comisii de distrugere.

(2) Comisia de distrugere este formată din 5 membri: 2 reprezentanți ai organului de valorificare, un reprezentant din partea inspectoratului județean de poliție, un reprezentant al comisariatului județean pentru protecția consumatorilor sau al Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor al Municipiului București și un reprezentant al agenției județene de protecție a mediului. Modificări (1), Referințe (1)

(3) Membrii comisiei de evaluare, precum și membrii comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) și la art. 8 alin. (2) primesc o indemnizație fixă lunară, stabilită prin ordin al ministrului finanțelor publice*), care se indexează anual cu indicele de inflație, cu condiția întrunirii comisiilor cel puțin o dată în cursul lunii, care se acoperă din veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Jurisprudență

*) A se vedea Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.495/2007 privind stabilirea indemnizațiilor comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 16 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare.

(4) Cheltuielile de deplasare și de cazare se plătesc membrilor comisiilor de distrugere prevăzute la art. 1 alin. (3) și la art. 8 alin. (2) de către instituția care i-a desemnat.

Acesta este un fragment din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 14/2007:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Declararea și preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 5 Declararea și preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 6 Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 7 Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 8 Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 9 Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 10 Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate în proprietatea privată a statului
Art 11 Venituri și cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 12 Venituri și cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 13 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 14 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 15 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 16 Dispoziții tranzitorii și finale
Art II "
Art III "
;
se încarcă...