Art 6 Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului | Ordonanță 14/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului -
Art. 6. -

(1) Predarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se face de către deținători la organele de valorificare. Jurisprudență

(2) Bunurile vor fi predate de către deținători organelor de valorificare, care sunt obligate să le preia în termen de 10 zile de la data primirii de către deținător a documentului care constituie titlu de proprietate al statului asupra acestora. Jurisprudență

(3) După preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, o comisie de evaluare va proceda la evaluarea acestora în termen de 21 de zile de la preluare. Referințe (2)

(4) Comisia de evaluare este formată din 5 membri: 3 reprezentanți ai organului de valorificare, un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și un reprezentant al deținătorului bunurilor respective.

(5) Cheltuielile de deplasare și de cazare se plătesc membrilor comisiei de evaluare de către instituția care i-a desemnat.

(6) Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (2) privind condițiile în care procesul-verbal de contravenție devine titlu de proprietate, precum și de la prevederile alin. (1), bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele, păsările vii și plantele, se valorifică de îndată. Bunurile se predau imediat persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate pentru comercializarea acestor bunuri către populație, la prețul de piață. Valorificarea acestor bunuri se face fără efectuarea procedurilor de evaluare.

(7) Prin exceptare de la prevederile art. 3 alin. (2), la solicitarea deținătorului, același termen și aceeași procedură de valorificare prevăzute la alin. (6) se aplică și bunurilor al căror termen de garanție expiră înainte de data rămânerii definitive a hotărârii ce se va pronunța în litigiu, al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare.

(8) În cazul în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă se dispune restituirea bunurilor prevăzute la alin. (6) și (7), sumele obținute din valorificarea acestora se achită persoanei de la care au fost preluate bunurile respective, conform prevederilor din hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă, de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz, la nivelul actualizat al prețurilor, în situația în care în hotărâre nu se prevede suma. Puneri în aplicare (1)

(9) Instituțiile abilitate prin lege să ateste calitatea bunurilor, pentru bunurile supuse valorificării, sunt obligate să emită avizul constatator în termenul solicitat de organul de valorificare, cu excepția bunurilor perisabile, pentru care avizul constatator se va emite de îndată.

(10) Produsele de natura celor supuse marcării potrivit legii, nemarcate sau cu marcaje false supuse valorificării, vor purta marcaje speciale, conform reglementărilor legale în materie.

Acesta este un fragment din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 14/2007:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Declararea și preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 5 Declararea și preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 6 Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 7 Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 8 Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 9 Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 10 Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate în proprietatea privată a statului
Art 11 Venituri și cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 12 Venituri și cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 13 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 14 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 15 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 16 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...