Dispoziții generale | Instrucțiuni 140/2014

Acesta este un fragment din Instrucțiunile nr. 140/2014 privind modalitățile tehnice de întocmire și transmitere a documentelor și datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentele instrucțiuni se aplică de către unitățile centrale și teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne cu responsabilități de întocmire și transmitere către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne a documentelor și datelor necesare stabilirii dreptului la pensie pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, precum și pentru urmașii acestora.

(2) Dispozițiile prezentelor instrucțiuni se aplică și persoanelor care au calitatea de cadru militar în rezervă/retragere și solicită direct Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne înscrierea la pensie la momentul îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege.

Art. 2. -

În accepțiunea dată prin prezentele instrucțiuni, documentele și datele necesare stabilirii drepturilor de pensie constituie dosarul de pensie.

Acesta este un fragment din Instrucțiunile nr. 140/2014 privind modalitățile tehnice de întocmire și transmitere a documentelor și datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Instrucțiuni 140/2014:
Dispoziții generale
Modalitățile de constituire a dosarului de pensie
Fișa de pensie
Modalitatea de completare și transmitere în format electronic a datelor cuprinse în adeverințele privind veniturile lunare realizate de solicitant
Dispoziții finale
;
se încarcă...