Art 7 Modalitățile de constituire a dosarului de pensie | Instrucțiuni 140/2014

Acesta este un fragment din Instrucțiunile nr. 140/2014 privind modalitățile tehnice de întocmire și transmitere a documentelor și datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modalitățile de constituire a dosarului de pensie -
Art. 7. -

(1) Cererea de pensionare, însoțită de actele doveditoare, se depune de către persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege la inspectoratele generale/similare, inspectoratele/unitățile teritoriale, respectiv structura din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu odată cu îndeplinirea condițiilor de acordare a unei categorii de pensii, dacă au realizat cel puțin stagiul minim de cotizare în specialitate prevăzut în anexa nr. 6 la lege.

(2) Pentru persoanele cu drept la pensie de urmaș ai căror susținători decedați erau pensionari, cererea însoțită de actele doveditoare se depune la inspectoratele generale/similare, inspectoratele/unitățile teritoriale, respectiv structura din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu sau la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne.

(3) În situația pensiei de urmaș acordate persoanei al cărei susținător nu era pensionar, la data decesului, cererea însoțită de actele doveditoare se depune la unitatea militară/inspectoratul județean/structura din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu, iar completarea, datarea și semnarea declarației se realizează conform precizărilor cuprinse în nota de subsol a acesteia.

(4) Persoanele care îndeplinesc cerințele prevăzute de anexa nr. 6 la lege ulterior datei de la care au fost trecute în rezervă/retragere sau le-au încetat raporturile de serviciu pot depune cererea de pensionare la inspectoratele/unitățile teritoriale, respectiv structura din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu sau direct la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne.

Acesta este un fragment din Instrucțiunile nr. 140/2014 privind modalitățile tehnice de întocmire și transmitere a documentelor și datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Instrucțiuni 140/2014:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Modalitățile de constituire a dosarului de pensie
Art 4 Modalitățile de constituire a dosarului de pensie
Art 5 Modalitățile de constituire a dosarului de pensie
Art 6 Modalitățile de constituire a dosarului de pensie
Art 7 Modalitățile de constituire a dosarului de pensie
Art 8 Fișa de pensie
Art 9 Fișa de pensie
Art 10 Fișa de pensie
Art 11 Fișa de pensie
Art 12 Fișa de pensie
Art 13 Modalitatea de completare și transmitere în format electronic a datelor cuprinse în adeverințele privind veniturile lunare realizate de solicitant
Art 14 Dispoziții finale
Art 15 Dispoziții finale
Art 16 Dispoziții finale
Art 17 Dispoziții finale
;
se încarcă...