Art 13 Modalitatea de completare și transmitere în format electronic a datelor cuprinse în adeverințele privind veniturile lunare realizate de solicitant | Instrucțiuni 140/2014

Acesta este un fragment din Instrucțiunile nr. 140/2014 privind modalitățile tehnice de întocmire și transmitere a documentelor și datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modalitatea de completare și transmitere în format electronic a datelor cuprinse în adeverințele privind veniturile lunare realizate de solicitant -
Art. 13. -

(1) Obligația centralizării datelor privitoare la veniturile realizate lunar de solicitant în întreaga perioadă de activitate desfășurată în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, până la data de 1 ianuarie 2011 și în ultima lună de activitate, revine structurii de resurse umane din unitatea/care deservește unitatea de la care asiguratul trece în rezervă/retragere sau încetează raporturile de serviciu cu drept la pensie, pe baza actelor și datelor doveditoare privind veniturile realizate lunar, transmise pe cale electronică și letrică de structurile financiar- contabile ale unităților care au asigurat plata drepturilor salariale pe timpul desfășurării activității de către solicitant sau ale unităților care gestionează arhiva unor astfel de documente create/provenite de/de la unități desființate, după caz.

(2) Transmiterea pe cale electronică a datelor cuprinse în adeverințele de venit lunar se realizează de către unitățile Ministerului Afacerilor Interne conform precizărilor comune emise ulterior de către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, Direcția generală management resurse umane și direcția generală financiară.

Acesta este un fragment din Instrucțiunile nr. 140/2014 privind modalitățile tehnice de întocmire și transmitere a documentelor și datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Instrucțiuni 140/2014:
Art 3 Modalitățile de constituire a dosarului de pensie
Art 4 Modalitățile de constituire a dosarului de pensie
Art 5 Modalitățile de constituire a dosarului de pensie
Art 6 Modalitățile de constituire a dosarului de pensie
Art 7 Modalitățile de constituire a dosarului de pensie
Art 8 Fișa de pensie
Art 9 Fișa de pensie
Art 10 Fișa de pensie
Art 11 Fișa de pensie
Art 12 Fișa de pensie
Art 13 Modalitatea de completare și transmitere în format electronic a datelor cuprinse în adeverințele privind veniturile lunare realizate de solicitant
Art 14 Dispoziții finale
Art 15 Dispoziții finale
Art 16 Dispoziții finale
Art 17 Dispoziții finale
;
se încarcă...