ADEVERINȚĂ | Instrucțiuni 140/2014

Acesta este un fragment din Instrucțiunile nr. 140/2014 privind modalitățile tehnice de întocmire și transmitere a documentelor și datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 2 -
ADEVERINȚĂ

Prin prezenta adeverim veniturile realizate lunar de . . . . . . . . . ., (numele, inițiala tatălui, prenumele), născut(ă) în . . . . . . . . . .   la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., în perioada . . . . . . . . . . .

PERIOADA*) Venitul realizat lunar Observații
ZZ. LL.AA ZZ. LL.AA

*) Se completează lunar; în situația în care veniturile sunt identice pe mai multe luni, se completează un singur rând, cu întreaga perioadă.

Prezenta adeverință a fost eliberată în temeiul art. 127 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, spre a-i servi la stabilirea/recalcularea pensiei, în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva noastră, cunoscându-se atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri, cât și prevederile legislației de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea și corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Comandantul/Șeful unității,
. . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Instrucțiunile nr. 140/2014 privind modalitățile tehnice de întocmire și transmitere a documentelor și datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Instrucțiuni 140/2014:
FIȘĂ DE PENSIE
ADEVERINȚĂ
REGULI privind ordonarea documentelor în dosarul de pensie, pentru fiecare categorie de pensie
Adresă înaintare dosar de pensie
;
se încarcă...