Art 5 | Hotărâre 799/2014

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Ajutoarele alimentare se ridică de către persoanele din grupul-țintă de la centrele de distribuție ale primăriilor în a căror rază teritorială își au domiciliul/reședința, pe baza cuponului individual și a actului de identitate.

(2) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (3) vor primi ajutoare alimentare pe baza listelor suplimentare și a prezentării unui document care atestă încadrarea în grupul-țintă, care, după caz, poate fi:

a) dispoziția scrisă a primarului sau mandatul poștal pentru plata drepturilor, pentru categoria de persoane prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a) și b);

b) carnetul de șomer vizat conform prevederilor legale sau mandatul poștal ori orice alt document prin care se atestă plata indemnizației de șomaj cuvenite lunar, pentru șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv, sau adeverință eliberată de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București care atestă înregistrarea persoanei ca șomer în evidența agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, pentru șomerii care nu beneficiază de indemnizație de șomaj în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;

c) decizia de pensie sau mandat poștal pentru plata drepturilor, pentru categoria de persoane prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. d) și e);

d) certificatul de încadrare în grad de handicap grav și accentuat, pentru categoria de persoane prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. f);

e) mandat poștal pentru plata drepturilor, pentru categoria de persoane prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. g).

(3) Persoanele prevăzute al art. 3 alin. (3) primesc ajutoare alimentare în cadrul programului în limita cantităților rămase disponibile, după distribuirea pe bază de cupon individual.

(4) Asistența materială de bază este distribuită prin inspectoratele școlare și școli conform schemei de distribuție prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 799/2014:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
;
se încarcă...