Art 4 | Hotărâre 799/2014

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 4. -

(1) Cupoanele individuale pentru ajutor se produc de către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., în conformitate cu dispozițiile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, și art. 6 lit. A.d) din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Distribuirea cupoanelor pentru ajutor se realizează de către furnizorul de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale desemnat în acest scop de către autoritatea de reglementare în domeniu, astfel cum acesta este definit la art. 2 pct. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 799/2014:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
;
se încarcă...